Luominen ja kehitys

Aikaisemmin kun olen yrittänyt sovittaa tieteen ja luomiskertomuksen käsityksiä toisiinsa, olen hieman turhan tarkkaan uskonut tieteen saavutuksiin. Nimittäin, jos kerran uskomme, on selvää, että Jumala on luonut tämän nykyisen maailmamme järjestyksen, ja samoin kuin loppu on toisenlainen kuin tiede ehdottelee, niin on alkukin toisenlainen. Maapallon ja lajien synty on ihmeen kaltainen tapahtuma, se ei ole vielä tieteen ymmärrettävissä sen enempää kuin Jeesuksen ylösnousemuskaan.

Selvimmin asia tulee ilmeiseksi kun ajattelemme maapallon nykyisen järjestyksen loppua. Tieteen mukaan maapallo pysyy tällaisena siihen asti kunnes aurinko sammuu joskus. Ainoastaan voi käydä niin, että jokin supernovaräjähdys tai komeettojen tai asteroidien törmäys voi muuttaa maapallon tilan toisenlaiseksi. Raamatun mukaan taas pian tulee katastrofaalisia tapahtumia, maailmanloppu ja Jeesuksen takaisintulo, jolloin luodaan tuhatvuotinen rauhan kausi maapallolle. Tuhannen vuoden lopussa Saatana jälleen päästetään irti, hänet kukistetaan, ja sitten tulee viimeinen tuomio, luodaan uusi taivas ja uusi maa (Tämä kerrotaan Ilmestyskirjan lopussa). Tapahtuu siis ihmeitä ja jumalallisia tapahtumia, joita tiede ei voi käsitellä, ei pysty käsittelemään.

Myös luominen on ollut tällainen ihmeellinen tapahtuma. Asioita on tuotu henkimaailmasta tähän aineelliseen, näkyvään maailmaan, ja olemassa olevia asioita on järjestetty uudella tavalla. Milloin ja millaisessa ajassa mikäkin tässä on tapahtunut, on ilmoituksen pohjalta täysin mahdotonta vielä sanoa. Luomiskertomus on tästä asiasta vain taiteellinen, draamallinen esitys, pyhä temppeliteksti, ei mikään tieteellinen esitys.

On tajuttava, että luominen on ollut ihme, valtava taivaallinen tapahtuma, eikä sitä voi tieteellisesti vielä ymmärtää. Ottakaamme vaan iloisesti vastaan kaikki tieteen tulokset ja saavutukset, mutta niihin ei kirjaimellisesti kannata uskoa sen paremmin kuin Raamatunkaan kirjaimelliseen tulkintaan. Emme tiedä milloin ja miten mikäkin asia on tuotu maapallolle, emme tiedä mikä osa evoluutiosta on tapahtunut maapallon aineellisessa tilassa, mikä henkimaailmassa ja mikä muilla planeetoilla ja tuotu tänne Jumalan voimalla. Se, että kaikki olisi tapahtunut maapallolla sen aineellisessa tilassa, on luvaton oletus, jonka tiedemiehet yleensä tekevät. Ilmoituksen pohjalta uskomme että kyseessä on evoluution lisäksi ihmeestä, Jumalan käsittämättömän suurista ja valtavista luomistöistä.

Evoteorian kannattajien ei pitäisi luulla, että kaikki olisi tapahtunut maapallolla sen aineellisessa tilassa, ja luomiskertomukseen uskovien olisi tajuttava, että luomiskertomus ei ole kertomus universumin luomisesta vaan maapallon nykyisen järjestyksen luomisesta. Ja luominen on olemassa olevien elementtien järjestämistä ja asioiden tuomista maapallolle muualta avaruudesta ja henkimaailmasta eikä luomista tyhjästä.

3.9.16 OS