Kosmologian perusprinsiipit

Nojatuolifilosofiaa ottaen huomioon logiikan, filosofian ja tähtitieteen tulokset

 

  1. Kaikkeuden avaruus on rajaton, koska se on siinä mielessä suljettu tila, että ulkopuolta ei ole. Tämä on looginen totuus eikä vaadi empiiristä todistusta. Näin vaan täytyy olla, koska muuten ei voi olla.
  2. Nykyinen galaksitila on tasapainotila, johon avaruuden aine ja energia aina päätyy kaikenlaisten katastrofivaiheiden jälkeen, tai sitten se on ikuinen tila ja galaksien pakkaantuminen mustiksi aukoiksi ja räjähtäminen tapahtuu vain paikallisesti milloin missäkin. Tämä ei ole looginen totuus vaan väite kaiken tiedon ja logiikan pohjalta.
  3. Kaikkeuden avaruuden sisältämän kaikenlaisen aineen ja energian kokonaismäärä on aina sama, kun ulkopuolta ei ole, vaikka ainetta saattaa olla toisenlaistakin kuin tuntemamme aine maapallolla ja aine saattaa muuttua energiaksi ja päinvastoin. Tämä häviämättömyyden ja tyhjästä luomattomuuden laki on looginen totuus, koska muuten ei voi olla.
  4. Galaksien havaittu etääntyminen toisistaan ja sitä lujempaa, mitä kauempana ne ovat, on rajattoman tilan ominaisuus, eikä vaadi empiiristä selitystä, vaan rajattomassa tilassa näin tapahtuu, kaikki tavara ikään kuin putoaa toistensa suhteen. Galaksien etäisyyksistä ja putoamisen vauhdista eri etäisyyksillä voitaneen joskus päätellä avaruuden koko. On olemassa pisin mahdollinen etäisyys, joka on vakio. Avaruus ja sen tavara eivät voi supistua tai laajentua, vaan avaruus on aina samankokoinen, koko kaikkeuden kokoinen. Tämä ei ole looginen totuus, vaan valistunut arvaus nykyisen tiedon pohjalta.
  5. Kaikkeutta ei ole voitu luoda, vaan se on aina ollut. Ikuisuudesta seuraa luomattomuus loogisesti. Vain sen laatuun on joku Luoja saattanut vaikuttaa, muttei sen olemassaoloon. Maapallo ja taivas sen kannalta, samoin kuin lukemattomia muita maapallon kaltaisia tai erilaisia maailmoja sen sijaan on voitu luoda. Tämä on valistunut arvaus, mutta ehkä osittain myös looginen totuus. Jos maailmalle transkendentti Jumala on luonut maailman, vasta Jumala, hänen ympäristönsä ja maailma yhdessä ovat kaikkeus, ja ennen luomistakin oli kaikkeus, Jumala ja hänen ympäristönsä.
  6. Tuntemamme universumi, tämä havaittava galaksiavaruus, jatkuu näkökykymme – kaukoputket ja radioteleskoopit – ulkopuolelle ja on jo kaikkeus, muita universumeja ei ole, muutakuin erilaisia havaittavia ja havaitsemattomia maailmoja ja virtuaalimaailmoja tämän universumin sisällä ja henkimaailmassa, joka henkimaailma sisältyy tähän galaksiavaruuteen eikä ole sen ulkopuolella muussa mielessä kuin että ihminen ei sitä havaitse normaalitilassaan. Tämä ei ole looginen totuus vaan valistunut arvaus filosofian, tähtitieteen ja teologian pohjalta.

 

 

Reposaari, 15.10.2008

 

Olli Santavuori