Mitä kaikkeudesta tiedetään ja mitä ei tiedetä

 

 

Aivan riippumatta siitä, onko standarditeoriasta pääteltävissä ne asiat kuin siitä väitetään voitavan päätellä, voidaan aivan rauhassa miettiä, mitä universumista tiedetään:

 

1.      Olemassaolo:

Kaikkeus on olemassa, ei ole niin, ettei olisi mitään.

 

2.      Avaruus:

Kaikkeus on tuntemattoman kokoinen ja muotoinen, ilmeisesti pallonmuotoinen, siis ikäänkuin pallo, mutta ilman pallopintaa, rajaa; ulkopuolta ei ole, kaikki kuuluu siihen, se on ääretön tai rajaton, ei äärellinen.

 

3.      Aika:

Kaikkeuden aikaa ei tunneta, se on jotain sellaista kuin ikuinen nykyhetki tai ikuisuus tai ajattomuus, koska se ei ole kappale, eikä liikkuva kappale; aika vaatii liikkeen (tämän tiedämme suhteellisuusteoriasta, ja se on vahvistettu), sen takia ei myöskään tiedetä onko universumilla kokonaiskehitys vai kehitys vain osilla, koska kehitys vaatii ajan kulun.

 

4.      Materia:

Kaikkeuden kaikkea ja kaikenlaista materiaa, ainetta, energiaa, voimia ja säteilyjä ei tunneta. Tämän tietäminen vaatisi sen kuuluisan kaiken teorian, ja sitä ei ole.

 

5.      Näiden suhde toisiinsa:

Kaikkeudesta ei tunneta mikä avaruuden, ajan ja materian suhde toisiinsa on kokonaisuuden tasolla. Suhteellisuusteoria on yksi ratkaisu tähän, ei varmaan kuitenkaan lopullinen, koska kaiken teoriaa ei ole.

 

6.      Muut universumit:

ei tiedetä onko havaittava universumi, tuntemamme galaksiavaruus, jo koko universumi vai vaan osauniversumi. Vaihtoehtojen miettiminen viittaa siihen että galaksiavaruus näkyvyyttä suurempana olisi jo koko universumi. Henkimaailmaa ei vielä tieteellisesti tunneta, eikä sen suhdetta aineelliseen maailmaan.

 

7.      Staatisuus vai dynaamisuus:

Kaikkeudessa on staattisia ja dynaamisia asioita, ei pidä ajatella että universumi olisi toista tai toista ainoastaan. Täytyy vaan tutkia ja miettiä, mitkä asiat ovat staattisia ja mitkä dynaamisia, mitkä pysyviä ja mitkä muuttuvia. Standarditeoriassa oletetaan koko universumille dynaamisuus. Tämä ei ole tieto, mutta menestykseen johtanut oletus. Jos oletus pitää jatkossakin paikkansa, universumilla on alku ja kehitys. Toistuvina vaiheina, laajeneminen, kokoontuminen, laajentuminen, kokoontuminen...  olisi kyseessä silti staattinen universumi.

 

 

14.1.18