Olli Santavuori:  

 

Evoluutio ja luominen              

 

 

 

3.6.2019

 

 

 

Sisällys:

 

 

Mistä on kysymys? Johdanto asiaan

Evoluutio

Evoluutioteoria

Luominen

Tieto, maailmankatsomukset, usko ja mielipiteet

Evoluution ja luomisen yhdistäminen

 

 

 

 

 

 

 

Mistä on kysymys?

 

Evoluutioteorian ja luomisen välinen ristiriita on yksi jatkuva kiistelyn aihe nykymaailmassa. Ateistit väittävät, ettei Jumalaa ole, eikä luomista ole, ja että tiede tulee toimeen ilman sellaisia oletuksia, kaikki voidaan selittää tieteellisesti, luominen on turha, sitä oletusta ei tieteessä tarvita. Fundamentalistiset kreationistit ovat tästä niin kiukkuisia, että ovat hylänneet koko tieteen ja ruvenneet kehittämään omaa tiedettään, kreationistista tiedettä ja älykkään suunnittelijan teoriaa.

Naturalistinen tieteenfilosofia on tässä ollut ateistien suurena tukena, koska sen mukaan tieteessä ei voida ottaa selitystekijöiksi mitään korkeampia olentoja, Jumalaa, jumalia eikä henkimaailman asioita. Ateistit ottavat tämän ehdottomana ja todistettuna, naturalistinen tieteenfilosofia lähinnä hyödyllisenä työhypoteesina kaiken taikauskon karistamiseksi pois tieteestä, ja luominen voidaan ottaa empiirisen tieteenkäsityksen mukaan tieteeseen vain jos Jumalasta on objektiivisia todisteita. Työhypoteesi on ollut tieteelle erittäin hyödyllinen kaiken taikauskon ja muun epätieteellisyyden karsimiseksi tieteestä

Artikkelissa yritetään nyt käsitellä asiaa kaikinpuolisesti, mikä asioiden logiikka tässä oikein on, ja mitä seuraa mistäkin, mihin mikäkin ajatustapa perustuu ja mikä voisi olla totuus koko asiasta. Mitä tiedetään ja mitä ei, mikä tässä on tiedettä, mikä maailmankatsomusta, mikä filosofiaa, mikä mielipidettä.

 

 

Evoluutio

 

Evoluutio on luonnon tosiasia. Kaikessa tapahtumisessa on evoluutiota, kehitystä. Kaikella on synty, kehitys ja loppu. Paitsi tietysti ikuisilla asioilla, jos sellaisia on. Universumi, kaiken kokonaisuus, tietenkin on ikuinen asia, tuntematon asia, asia, josta meillä voi olla vain aavistus, mutta kaikki sitä pienemmät asiat ja maailmat alkavat, kehittyvät ja loppuvat. Muitakin ikuisia asioita voi olla. Ne menevät käsityskykymme ulkopuolelle, Jumala, Luoja on yksi tällainen asia, samoin peruselementit ja perusluonnonlait, joita emme suinkaan täysin vielä tunne - vaikka fysiikka joskus niin on käsitetty koska fysiikkamme nykyaikana on sangen korkealla tasolla ja lukuisat maailman asiat ovat jo tarkkaan tiedossamme aineen ja energian asioista.

Sen kuitenkin tiedämme, että vaikka asia olisi miten koko universumin suhteen, meidän galaksimme on joskus syntynyt tähtien ryhmityttyä tähän muotoon kuin nyt ovat, spiraaligalaksiksi, Linnunradaksi. Jokainen tähti on syntynyt jonkun ainesumun tiivistymisenä ja sitten tähdet ovat ryhmittyneet tähän muotoon. Edelleen on sumuja ja tiivistymistä Linnunradan sisällä ja supernovaräjähdyksiä.

Mitä Linnunradan ulkopuolella on, sillä ei liene suurtakaan merkitystä aurinkokunnan ja maapallon evoluution asioihin. Korkeintaan todennäköisyyksien laskemiseen elämästä maapallon ulkopuolella muualla avaruudessa. Tai siihen, onko Jumala luonut ne kaikki ja millä tavalla. Evoluution ja myös luomisen asioissa voimme keskittyä aurinkokuntaan ja maapalloon. Sitä emme tiedä, onko maapallolle tullut asioita ja lajeja muualta vai ei, siitä ei ole tietoa, vaikka niin olisikin. Sillä on kuitenkin teoreettista merkitystä evoluutioteorian arviointiin.

Pääasia maapallon evoluution suhteen on nähdä, missä kokonaisuudessa olemme ja miettiä, onko sillä mitään vaikutusta maapallolla.

Täällä siis maapallo on aurinkokunnan planeettana tiivistynyt planeetaksi n 5 miljardia vuotta sitten. Elämää on ollut muutama miljardi vuotta ja eläinlajeja kymmeniä miljoonia vuosia, ihmisiä pari miljoonaa vuotta. Neanderthalin ihmisiä n. 300.000 vuotta ja Gro Magnon ihmisiä n. 50.000 vuotta.

Voidaan ajatella, että tässä on jatkuva kehitys aineesta elämään, elämästä erilaisiin eläinlajeihin, eläimistä ihmiseen.

 

 

Evoluutioteoria

 

Tämä jatkuva kehitys on evoluutioteorian käsitys asiasta. Evoluutioteoria on tieteellinen teoria siitä, miten kaikki maapallolla on tapahtunut.  Elämä ja ihminen ovat kehittyneet aineen hitaan kehityksen tuloksena aineesta. Se ei edes käsittele sitä asiaa, onko elämä mahdollisesti tullut muualta. Panspermiaa, basillien lentelemistä muilta planeetoilta meteorien mukana, on kyllä vakavasti tieteessäkin harkittu. Että muualta olisi eläinlajit ja ihmiskunta tulleet, sitä ei pidetä tieteellisenä ajatuksena. Siitä nyt luomisessa kuitenkin on kysymys, jos sitä on ollut.

Tiede on tarkkaan selvittänyt evoluution lainmukaisuudet, tapahtumisen, aineesta ihmiseen. Erityisesti lajien synnyn ja kehityksen luonnonvalinnan ja muiden evoluution periaatteiden ja lakien mukaan. Vaikka tämä voidaan tehdä tieteellisesti, ei siitä silti seuraa, etteikö luomista voisi myös olla. Sellainen johtopäätös ei ole tieteellinen vaan maailmankatsomuksellinen. Tämän maailmankatsomuksellisen johtopäätöksen useat evoluutioteorian ateistiset kannattajat kuitenkin haluavat tehdä. Onko se oikeutettu vai ei, sitä käsittelemme tässä filosofiselta pohjalta.

 

 

Luominen

 

Luominen on uskonnollinen käsitys asiasta. Onko mahdollista aineesta syntyä elämä, elämästä ihmisen tasoinen tietoisuus? Tämän fundamentalistinen kreationismi asettaa kysymyksenalaiseksi, ei kuitenkaan kaikki uskonnollinen ajattelu. Luominen ja evoluutio voidaan myös yhdistää, vaikka kukaan ei Jumalan puolta asiassa tarkkaan tunnekaan, Kuitenkin ne ovat voineet tapahtua limittäin ja lomittain, luominen ja evoluutio.

Uskonto sanoo yksiselitteisesti että Jumala on luonut maapallon ja sen ihmiset ja eläimet. Mutta mitä luominen tarkoittaa, ja kuinka pitkälle universumiin se vaikuttaa? Näistä voidaan tehdä monenlaisia teorioita.

Fundamentalistinen teoria, että Jumala on luonut koko universumin tyhjästä 6000 vuotta sitten, ei ole tieteen hyväksyttävissä; tiede kumoaa nuoren universumin ja nuoren maapallon teoriat yksiselitteisesti. Me tiedämme jo että näin ei ole. Ainoa mahdollisuus siihen suuntaan on, että koko maapallo on tuotu muualta avaruudesta tai henkimaailmasta tähän kiertoradalle aurinkoa kiertämään. Sehän on tietysti Jumalalle mahdollista, muttei asia suinkaan näin tarvitse olla, asia voidaan miettiä toisellakin tavalla.

Keskustelussa on huomattava, että jos luomisen vastustajat vastustavat jotain luomisteoriaa, niin on kuitenkin mahdollista esittää sellainen luomiskertomuksen tulkinta, että se sopii tieteen käsityksiin. Se että fundamentalistinen käsitys hylätään, ei ole vielä sama kuin että koko luomisajatus pitäisi hylätä. On mahdollista ajatella luominen ihan järkevästikin. Sellainen luomisen tulkinta tässä nyt esitetään, ja se pitäisi kumota, fundamentalistisen luomiskäsityksen kumoaa tämäkin.

 

Luomisesta ei voi puhua kuin Jumalaan uskovat. Jos ei usko, puhuu vain evoluutiosta. Tai alienien suorittamasta luomisesta.

Luomisesta on siis kristillisessä kontekstissa lähinnä yritettävä selvittää, mitä luomiskertomus tarkoittaa nykyisen tieteen kielelle käännettynä. Ateistit aina tuovat tässä esiin, että on muitakin kuin Raamatun luomiskertomus, jopa Kalevalassa. Ne voidaankin jokainen käsitellä tietysti. Tässä oletetaan, että Raamatun kertomus on lähinnä Jumalan omaa kertomusta ja käsitellään sitä.

 

 

Tieto, maailmankatsomukset, usko ja mielipiteet

 

Voiko luominen olla tietoa, eli missä määrin voidaan nähdä sellaista maapallon historiassa? Jos se suljetaan etukäteen pois, silloin on selvä ettei sitä löydetäkään. Mitkä asiat olisivat sellaisia, että niiden löytyminen todistaisi luomista tapahtuneen?

Tässä on kysymys jatkumosta. Jos voidaan todistaa jatkuva kehitys alkusoluista eläimiin ja ihmisiin, ei mitään muuta luomista tarvita. Kuitenkin nyt, nykyisessä evoluutioteoriassa, tämä jatkumo on jo oletuksena, teoriassa, ei sitä mitenkään todistettu ole, päinvastoin maapallolla on ollut katastrofivaiheita, jolloin koko eläimistö on saattanut tuhoutua ja silloin on täytynyt tapahtua uudelleen istuttaminen, muuten elämää ei täällä olisi enää ollenkaan.

Samoin on vaikeata tietää, kuinka kauan minkin eliölajin kehitykseen planeetalla vaaditaan, että se tapahtuisi pelkästään evoluutiolla. Ei ole tietoa muista planeetoista, miten niillä asia on mennyt.

Tämä on asian tiedollinen puoli. Asiaa ei oikeasti tiedetä, jolloin kysymys luomisesta ja kehityksestä on lähinnä maailmankatsomuksellinen. Uskooko luomistöihin vai ei. Ja vaikka uskookin, niiden täsmällinen tapahtumisen tapa on tuntematon.

Usko sanoo yksiselitteisesti että Jumala on luonut maapallon asiat niin kuin ne luomiskertomuksessa kerrotaan. Miten ne olisivat yhdistettävissä tieteen nykyiseen näkemykseen, siitä on luomiskertomuksen erilaiset tulkinnat sitten esitettävissä. Tässä minun: http://www.santavuori.com/Luominen_ja_kehitys.htm

Suurimmaksi osin kysymys on siis maailmankatsomuksista ja mielipiteistä, ei suinkaan tiedosta ja tieteestä, väitti luomisen suhteesta evoluutioon mitä tahansa.

 

 

 

Evoluution ja luomisen yhdistäminen

 

Evoluutio ja luominen ovat siis yhdistettävissä. Filosofisesti voidaan ajatella, että kyseessä on ikuinen ympyrä, evoluutio aineesta elämän ja ihmisen kautta jumaliin, ja sitten taas Jumalan luomistöiden kautta aineeseen, elämään, ihmisiin ja jumaliin. Ja tämä on tapahtunut maailmankaikkeudessa jo ikuisesti. Ei tarvitse kiistellä materialismin ja idealismin välillä, molemmat pitävät paikkansa jollakin tavalla. Ei voida sanoa, kumpi on ensin, aivan kuten muna vai kana- kysymyksessä, sama mistä kohtaan ympyrän katsoo alkavan, alkaako se Jumalasta vai aineesta, ei se ala kummastakaan, vaan on ikuinen ympyrä, jonka voi katkaista mistä kohtaan vaan ja miettiä siitä eteenpäin ja taaksepäin.

Maapallolla on siis tapahtunut molempia, luomista ja kehitystä, luomisen tapaa emme tarkasti tiedä, kuitenkaan se ei ole luomista tyhjästä vaan olemassa olevien asioiden järjestämistä. Tyhjästä luominen voi kyllä tarkoittaa asioiden tuomista henkimaailmasta näkyvään maailmaan, mutta sellainen ei ole mitään tyhjästä luomista. Tyhjästä luominen on looginen mahdottomuus.

Humoristisesti: Maailmankaikkeus on jumalien tuottamisen tehdas.