Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
HAKIKAT SEKARANG
Aulia Allah Sheikh Ahmad Al-Alawi

Penyeru kepada kehampiran Ilahi telah menyeru mereka;

"Sesungguhnya Aku bersamamu",

kerana  "ke mana sahaja kamu memandand"

di situ ada CahayaKu.  Satu dalam ZatKu.

Dalam semua perkara Aku terlihat.  Tidak lain kelihatan kecuali Aku.  Tabir makhluk Kujadikan sebagai melindungi hakikat.  Pada makhluk,  ada rahsia-rahsia yang tiba-tiba memancar keluar.

Siapa yang jahil tentang ZatKu di bawah tabirKu,  dia akan bertanya di mana Aku?.

Katakan;

Aku sentiasa ada,  di mana sahaja.  Aku tidak tertakluk kepada ruang atau lompang.  Marilah ke Hadirat Ilahi yang kekal abadi.

Adakah yang lain sekutu bagiNya?

Tidak,  Dia yang dahulu dan Dia jua yang sekarang dan yang akan datang.  Aku Yang Mutlak dan Tidak Terbatas.  "Di mana"  itu adalah hanya sebenarnya "melalui Aku sekarang".  Aku tidak tertakluk kepada tempat.

Yang paling Tinggi dan Yang Tertinggi tidak tertakluk kepada sempadan.
Yang paling Rendah dan Yang Terendah tidak ada rendahnya lagi.

Aku adalah Rahsia Zat,  Harta Tersembunyi.

Tidak ada hujung bagi nafasKu,  tidak ada hujung bagi panjangKu.  Di samping tersembunyi,  Aku juga terzhohir.  Aku bertanya,  Aku menjawab.  Tidak ada lain mencelah.

Dia mengadakan kesusahan,  Dia mengadakan kedamaian.  Dia mengadakan kekuasaan,  Dia menghilangkan kekuasaan.

Aku Satu,  Tunggal,  Esa.  Meliputi,  tidak ada lompang untuk yang lain.  Di dalam Aku,  di di luarpun Aku.  Akulah di mana-mana,  bila-bila.  Adakah lain daripadaKu wujud,  kosong dari SifatKu?

ZatKU adalah zatnya wujud,  sekarang dan selalu sentiasa.  Tidak terhadnya,  Aku tidak terhad sedikitpun.  Di manakah yang lain hendak mencelah ke dalam Tidak Terhad itu?  Manakah yang lain jika semuanya diliputiNya?

Bersama dan berpisah pada dasarnya sama jua.  Melihat makhluk adalah melihat Hakikat itu.  Jika makhluk ditafsirkan sebenarnya,  tafsirnya semuanya dalam "Dia sangat hampir".

Anda berada dalam hampirNya itu.
Janganlah ditempatkan Dia.
ZatNya itu tidak terjangkau oleh selain daripada Dia.
Tidak terjangkau dan tidak tercapai.
Dia tersembunyi dalam penzhohiranNya.
Hijab demi hijab menyelubungi KeagunganNya.
 
 

                                                                                                   01.30 am 18.02.2001 / 24 Zulkaedah 1421

Sebarang kesamaran dan kemusykilan sebaiknya dirujuk kepada mereka yang ahli dalam ilmu ini
LAA HAULAWALA QUWWATAILLA BILLAH