Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
HAKIKAT DUA KALIMAH SYAHADAH

Ahli Makrifat itu tidak mempunyai makrifat jika ia tidak mengenal Allah dari segala sudut dan dari segala arah mana saja ia menghadap.  Ahli Hakikat hanya ada satu arah iaitu ke arah Yang Hakiki itu sendiri.

"Ke mana saja kamu memandang,  di situ ada Wajah Allah" (Al-Qur-an)

"Ke mana saja kamu memandang",  sama ada dengan deria atau akal atau khayalan,  maka di situ ada Wajah Allah".  Oleh itu dalam tiap-tiap ain [di mana] ada ain (Zat Ilahi) dan semuanya adalah "La ilaha illalLah" (Tiada Tuhan Melainkan Allah).

Dalam "La ilaha illalLah" semua wujud ada terkandung,  iaitu Wujud Semesta Raya dan Wujud secara khusus;  atau Wujud atau apa yang dianggap Wujud;  atau wujud Hakiki dan Wujud makhluk.

Wujud makhluk tertakluk kepada kepada "La ilaha" yang bererti bahawa segala-galanya kecuali Allah adalah kosong(batil),  iaitu dinafikan bukan diisbatkan.  Wujud Hakiki termasuk dalam  "illaLlah".  Oleh itu semua kejahatan tertakluk di bawah "La ilaha" dan semua yang dipuji tertakluk di bawah "illaLlah".

Semua wujud terkandung dalam mengisbatkan Keesaan (La ilaha illaLlah) dan anda mesti memasukkkannya juga dalam menamakan hamba yang paling mulia (dalam mengatakan Muhammadun RasuluLlah).

"Muhammadun RasuluLlah"  ini mengandungi tiga alam.

"Rasul" itu sebenarnya pengantara yang muhaddas dengan Yang Qadim;  kerana tanpa dia tidak akan ada wujud,  kerana jika yang muhaddas bertemu dengan yang Qadim,  maka binasalah yang muhaddas dan tinggallah Yang Qadim.

Apabila Rasul diletakkan pada tempatnya yang wajar pada kedua itu,  maka barulah alam ini diperintahkan,  kerana pada zhohirnya ia adalah hanyalah seketul tanah liat,  tetapi batinnya ia adalah khalifah Allah.

Pendeknya,  maksud mengisbatkan Tauhid itu tidaklah sempurna dan tidaklah meliputi tanpa diisbatkan Keesaan atau Tauhid Zat,  Sifat dan Lakuan.  Pengisbatan itu difahami dari "Muhammadun RasuluLlah".

Apabila seorang ahli Makrifat berkata "La-ilaha illaLlah"  maka ia ketahui pada hakikatnya  bukan hanya pada majazi sahaja,  iaitu tidak ada jalan lain melainkan Allah.  Oleh itu wahai saudaraku,  janganlah hanya mengucapkan dengan mulut saja syahadah yang mulia ini,  kerana dengan  itu mulut sajalah yang akan mendapat manfaatnya.  Dan ini bukanlah matlamat yang hendak dituju.  Yang pentingnya ialah Mengenal Allah sebagaimana Ia sebenarnya.

"Allah itu dahulu seperti Ia sekarang jua tanpa sekutu,  dan Ia sekarang seperti Ia dahulu jua".

Fahamilah ini,  dan anda tidak akan dibebankan lagi dengan penafian,  dan tidak ada yang tinggal bagi anda lagi melainkan pengisbatan agar apabila anda berkata anda akan berkata;  "Allah,  Allah,  Allah".  Tetapi kini hati anda dibebankan dan pandangannya lemah.  Semenjak anda dijadikan anda hanya berkata; La-ilaha........ tetapi bilakah penafian itu akan berkesan?.  Bahkan ia tidak berkesan kerana penafian itu hanya dengan lidah sahaja.  Jika anda nafikan dengan Akal iaitu dengan Hati anda dan rahsia anda yang paling dalam,  maka seluruh alam ini akan lenyap dari pandangan anda dan anda akan lihat Allah sendiri,  bukannya diri anda sendiri dan juga makhluk-makhluk lain.  Kaum Sufi menafikan wujud yang lain kecuali Allah.  Maka mereka mencapai kedamaian dan kerehatan dan terus memasuki KalamNya.  Mereka tidak akan keluar lagi.  Tetapi penafian anda tidak ada langsung hujungnya............

Ghirullah(selain Allah) tidak akan lenyap dengan hanya mengatakan "tidak" dengan lidah sahaja;  dan belum sempurna juga lagi dengan mata keimanan dan keyakinan,  tetapi akan lenyap dengan pandangan secara langsung dan berhadapan muka.

"Sesungguhnya Allah itulah matlamat anda yang terakhir" (Al-Qur'an).

Dialah sumber segala-galanya.  Maka anda tidak perlu lagi nafi dan tidak perlu isbat.  Ini adalah kerana Yang Wajib itu telah memangnya isbat walaupun belum anda isbatkan,  dan yang ghairullah itu sememangnya nafi walaupun sebelum anda nafikan.

Tidakkah anda ingin menemui guru yang dapat mengajar anda bagaimana menafikan ghairullah dan membawa anda kepada kedamaian di mana anda dapati tidak ada yang lain kecuali Allah?.  Maka barulah anda hidup dengan Allah dan dapat menjadi penghuni  "Dalam tempat tinggal orang-orang yang ikhlas di Majlis Tuhan Yang Maha Agung",  dan ini adalah semuanya hasil daripada ingat anda dan makrifat anda bahawa "Tiada Tuhan selain Allah".

Anda tahu kata-kata Syahadah itu sahaja dan yang paling dalam yang anda tahu ialah berkata;  "Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah".  Ini adalah pengetahuan orang-orang awam(biasa)  tetapi apakah kaitannya dengan pengetahuan atau ilmu orang-orang Sufi?.

Pengetahuan anda yang sekarang itulah yang menghalang anda memahami pengetahuan orang-orang pilihan(Sufi).  Masihkan anda menafikan pengetahuan yang didapati dari bimbingan guru menuju Hakikat,  padahal mereka yang dipimpin itu memandang tidak yang wujud kecuali Allah?  Mereka bukan sahaja mengenal Allah dengan Iman dan keyakinan saja,  tetapi mereka memandang dengan cara pandangan yang terus tanpa halangan.  Omong kosong tidak sama dengan melihat,  bertemu muka.

Sebarang kesamaran dan kemusykilan sebaiknya dirujuk kepada mereka yang ahli dalam ilmu ini
LAA HAULAWALA QUWWATAILLA BILLAH