Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
SUUL KHOTIMAH

Sebahagian besar orang yang Soleh-soleh,  sangat takut akan Suul Khotimah.  Maka ketahuilah sekarang,  semuga Allah memberi engkau hidayah bahawa Suul Khotimah itu ada dua tingkatan; masing-masing besar bahayanya.

Tapi ada yang lebih besar bahayanya diantara yang dua itu,  iaitu,  hati kita di waktu sakaratulmaut atau di waktu payah menderita sakit dengan kepada sakaratulmaut dan sudah zhohir huru-haranya,  datang di hati keragu-raguan,  atau ketidak percayaan sama sekali terhadap Allah.  Maka nyawanya dicabut dalam keadaan tidak beriman,  tidak percaya kepada Allah swt.  atau dikuasai oleh keragu-raguan,  naudzubillah.

Jadi yang menguasainya ialah keruwetan kufur yang menjadi tabir penghalang hatinya antara dia dengan Allah swt. selama-lamanya.

Yang demikian itu akan menyebabkan dia terjatuh dari Allah selama-lamanya,  dan azab yang kekal terus menerus tidak bisa terpisah iaitu azab kekufuran,  jauh dari Allah swt.

Tingkat yang ke dua :  iaitu hatinya dikuasai oleh kecintaan terhadap soal-soal dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat atau satu keinginan dari soal-soal duniawi yang selalu terbayang di hatinya,  misalnya dia sedang membangun sebuah rumah,  dan hatinya masghul/berbimbang  akan hal itu saja sehingga pada waktu sakaratulmaut,  terbayang saja rumah yang belum selesai itu ia tenggelam di dalamnya,  hatinya penuh,  sampai tidak ada tempat untuk yang lain.

Bila kebetulan nyawanya di cabut dalam keadaan demikian,  maka tidak ada tempat bagi Allah swt dihatinya.

Jadi hatinya tenggelam dalam keadaan demikian,  kepalanya di jungkir balik;  kepalanya kedunia dan kakinya ke Allah swt.  Mukanya hanya melihat dunia sahaja,  sedangkan punggungnya dikasihkan kepada Allah swt.  Kalau muka sudah berpaling daripada Allah,  datanglah tabir itu.  Kalau tabir penghalang antara dia dengan Allah sudah turun,  ertinya sudah ada azab itu,  seksa sudah ada tak dapat tiada.  Sebab api yang menyala-nyala itu,  yang disebut dalam Al-Quran, hanya akan memakan orang-orang yang dihijab itu.

Ada pun orang mukmin yang sihat hatinya,  jadi tidak tertambat oleh hubbud-dunya,  dan menghadap kepada Allah swt.  Iaitu yang disebut dalam firman Allah yang bermaksud:

"Pada hari itu,  hari manusia meninggalkan dunia,  tidak ada gunanya wang dan anak-anak.  Yang selamat hanyalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sihat".  Ertinya sihat tidak ada penyakit hubbu-dunya.

Kepada orang itu,  maka api neraka berkata:

"Boleh engkau lewat wahai orang mukmin,  sebab nur yang afdhal di hatimu itu sudah memadamkan nyala apiku". Ini diriwayatkan dalam hadis Ya'la bin Munabbih.

Kalau kebetulan dicabut nyawanya dalam keadaan tertarik oleh hubbu-dunya,  dikuasai oleh hubbu-dunya (hubbu-dunya itu cintakan dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat),  ini sangat berbahaya sekali.  Sebab,  manusia itu matinya bagaimana hidupnya,  begitu hidupnya begitu pula matinya,  juga begitu matinya begitu pula bangkitnya dari kubur,  jadi keadaannya berantai.

Apabila engkau bertanya: "Apa yang menyebabkan suul khotimah itu ?".  Maka jawabnya:
Ketahuilah bahawa sebab-sebabnya banyak,  tidak bisa diperinci satu per satu tetapi bisa ditunjukkan pokok-pokoknya saja.

Ada kalanya kerana mati dalam keragu-raguan dan dalam keadaan terhijab.  Sebab-sebabnya bisa disingkatkan menjadi dua sebab.

Seseorang bisa jadi Suul Khotimah,  padahal dia itu seorang yang warak zuhud dan solleh.  Mengapa sampai demikian??
Kerana di dalam iktikadnya ada bidaah, bertentangan dengan iktikad yang yang diiktikadkan oleh Rasulullah SAW,  sahabat dan tabi'iinya.  Ia memang rajin solatnya,  rajin membaca Al-Quran,  sampai kata Rasulullah (tentang khawaridj itu) :"Membaca Al-Quran lebih rajin dari kamu (para sahabat) dan solatnya lebih rajin daripada kamu; sampai masing-masing jidadnya(dahinya) hitam ,  tapi mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke lubuk hatinya dan solatnya tidak diterima oleh Allah swt."  Oleh itu iktikad bida'ah di dalam hati adalah sangat berbahaya,  seperti mengiktikadkan apa-apa yang nantinya dapat menyesatkan dia kepada kepercayaan bahawa Allah seperti makhluk
Misalnya :  betul-betul duduk dalam Arash,  padahal Allah itu Laisakamislihi syai'un.

Kelak apabila pintu hijab itu telah terbuka,  maka dapatlah diketahui bahawa Allah itu tidaklah sebagaimana yang kau lukis dalam hati,  akhirnya nanti akan ingkar kepada Allah.  Nah di kala itu ia akan mati dalam Suul Khotimah.  Kelak kalau orang sudah sakaratulmaut dan terbuka hijab,  baru menyedari bahawa urusan ini demikianlah sebenarnya.

Kalau tidak sama dengan apa yang ditekadkan dalam hatinya,  dia akan bingung.  Nah,  dalam keadaan begitu dia matinya dalam Suul Khotimah,  meskipun amal-amalnya baik,  nauzubillah.  Maka yang paling penting itu adalah iktikad.

Tiap-tiap orang yang salah iktikad kerana pemikirannya sendiri atau kerana ikut-ikutan pada orang lain,  ia jatuh dalam bahaya ini.  Kesholehan dan kezuhudan serta tingkah laku yang baik,  juga tidak mampu untuk menolak bahaya ini.  Bahkan tidak ada yang akan menyelamatlkan dirinya melainkan iktikad yang benar.  Kerana itu perhatian leluhur kita kepada yang baik-baik kerana didasari iktikad baik.  Orang yang fikirannya sederhana adalah lebih selamat.  Sederhana,  tidak berfikir secara mendalam,  meskipun bisa dikatakan orang kurang ilmunya,  tapi ia lebih selamat daripada orang yang berlagak mempunyai ilmu,  tapi dasar iktiqadnya tidak benar.

Orang yang sederhana itu,  ialah orang yang beriman kepada Allah,  kepada Rasul-Nya,  kepada Akhirat,  dan ini hanya garis besarnya saja.  Nah inilah selamat.

Kalau kita tidak mempunyai waktu untuk memperdalam pengetahuan ilmu Tauhid,  maka usahakan dan perjuangkan agar dalam garis besarnya kita tetap yakin dan percaya; seperti itu sudah selamat.
Cukup kalau didalam hatinya ia berkata :

"Ya saya beriman kepada Allah S.W.T.,  hakikatnya berserah diri kepada Allah,  dan iman kepada akhirat dan sebagainya,  dalam garis besarnya saja".  Terus dia beribadah dan mencari rezeki yang halal dan mencari pengetahuan yang berguna bagi masyarakat,  sebetulnya itu lebih selamat bagai orang yang tidak sempat belajar secara mendalam.

Tapi iman yang hanya secara garis besarnya saja harus kuat; seperti petani-petani yang jauh dari kota dan orang-orang awam yang tidak berkecimpung dalam perdebatan yang tidak menentu.

Rasulullah s.a.w. suka memperingatkan,  pada suatu waktu ada orang-orang yang sedang berdebat tentang takdir sampai berlangsung lama,  melihat ini Rasulullah sampai merah padam wajahnya,  lalu berpidato : "Sesatnya orang-orang yang dulu itu kerana suka berdebat,  antara lain tentang qada dan qodar".

Dan baginda bersabda:

"Orang-orang yang asalnya benar,  tapi kemudian sesat,  itu dimulai kerana suka berbantah-bantahan".

Berbantah-bantahan itu kadang-kadang memperebutkan hal-hal yang tidak ada gunanya.

Sabda Rasulullah s.a.w.:

"Sebahagian besar daripada penghuni syurga itu adalah orang-orang yang fikirannya sederhana saja".

Tidak was-was,  cukup dengan garis besarnya saja dari hal iktiqad.  Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sju-Abil Iman.  Kerana itu maka leluhur kita suka melarang orang bercakap yang sia-sia dan tidak penting; jangan suka mengkritik urusan orang lain,   urus saja,  kaji saja,  soal bagaimana supaya ibadah sah,  supaya kamu bisa mencari rezeki yang halal.

Boleh saja kamu menjadi tukang sepatu,  jadi petani,  atau jadi doktor,  pokoknya jangan mengkritik urusan sesuatu,  kalau bukan ahlinya!!!.  Leluhur kita suka memberi nasihat demikian.  Kerana kasihan,  gunanya belum tentu,  tapi bahayanya sudah nampak. Garis besarnya adalah sebagaiman berikut:

Apa yang terdapat dalam Al-Quran saya percaya dan kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang saya tidak mengerti,  saya serahkan kepada Allah swt dan apa yang dalam hadits saya percaya.
Bagi orang-orang awam yang bukan ahli,  garis besarnya,  cukup demikian, pokoknya kita jangan menyekutukan Tuhan dengan apa,   pegang saja laisa kamislihi syai'un.  Apa yang terlintas di hati,  sebetulnya hanya buatan hati saja,  sebaik saja timbul waswas yang dilakukan oleh syaitan,  maka tolaklah itu.  Bagaimana Allah itu ??? Wallahu a'lam.

Allah sendiri Yang Tahu,  Adapun tentang diri kita sendiripun,  kita tidak tahu, apalagi zat Allah swt.
Kerana leluhur kita suka melarang,  jangan main ta'wil-ta'wilan terus diselindungi dengan Ayat Al-Quran,  katanya agar dimengerti oleh fikiran yang sihat,  akhirnya ketika dicocokkan dengan undang-undang alam,  padahal teori itu berubah.

Dulu ada orang yang suka mencocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori ilmu fisika dan sebagainya,  akhirnya teori-teorinya itu berubah.  Orang yang berbuat demikian itu sudah mati dan tafsirannya hanya menjadi sampah belaka.

Sebab sudah ternyata teorinya itu bisa berubah,  sedangkan dia sudah mendasarkan tafsirnya pada Al-Quran bagi teori-teori itu,  lalu dibawanya mati, ini berbahaya sekali.

Kerana itu, kita jangan mencuba-cuba berani menafsirkan Al-Quran hanya atas dasar pikiran raba-raba saja.  Sebab ilmu pengetahuan , baik yang lama maupun yang moden,  dasarnya hanya pengalaman dan percubaan yang hanya merupakan perhitungan saja.

Oleh kerana itu,  janganlah sekali-kali kita berani mendasarkan i'tikad yang hanya didasarkan pada hasil perhitungan saja.  Sebaiknya kita mengetahuinya secara global saja,  sebab hal itu ada yang melarang, agar pintunya jangan dibuka sama sekali.  Kerana ada orang yang mendapat ilham dari Allah dengan dibersihkan hatinya dan inkisyaf,  sebelum mati sudah inkisyaf,  nanti setiap orang juga inkisyaf,  meskipun bukan Wali.  Namun Aulia Allah pun tempo-tempo selagi hidup sudah inkisyaf.

Para Wali tahu akan adab kesopanan, mereka diam,  kerana tidak ada bahawa yang cukup menerangkannya,  seandainya hal ini dibahas maka akan banyak sekali bahaya-bahayanya.  Tanjakan-tanjakannya sulit,  akal lahir tidak mampu kalau dipakai untuk menyusun/mengoreksi sifat dan Zat Allah swt.  Dan didekatinya oleh Arifin itu dengan rasa saja,  tidak dengan akal lahir tapi dengan rasa batin.  Dan rasa batin itu belum ada bahasanya, hanya tempo-tempo beliau-beliau itu mengadakan istilah untuk dipakai di antara beliau-beliau saja.  Ini sebab yang pertama.

Sebab yang kedua bagi Suul Khotimah itu, kerana imannya saja yang lemah dan lemah iman itu banyak sebab-sebabnya,  sebahagian besar dari campur gaul.  Kalau orang bercampur gaul dengan orang-orang yang lemah imannya,  apalagi bergaul dengan orang -orang yang suka mengejek,  maka akan makin lemah saja imannya.  Dan juga dari bacaan-bacaan;  kalau orang sudah cenderung membaca apa-apa yang bisa melemahkan iman,  akhirnya orang itu jadi atheis,  dan benar-benar kufur.

Kedua,  sebab dari lemah iman itu ditambah oleh suatu istilah: hatinya dikuasai oleh hubbud-dunya.  Sudah imannya lemah,  dikuasai pula oleh hubbud-dunya.  Mementingkan diri sendiri dalam soal-soal keduniawian itu ertinya hubbu-dunya.  Kalau iman sudah lemah,  cinta kepada Allah juga jadi lemah,  dan kuat cintanya kepada dunia yang bererti mementingkan diri sendiri dalam soal-soal keduniawian.
Akhirnya kalau sudah dikuasai betul-betul hubbud dunya,  tidak ada tempat untuk cinta kepada Allah S.W.T.

Hanya itu saja yang terlintas dihati;  Oh,  cinta kepada Allah,  Allah pencipta diriku.
Tapi pengakuan ini hanya merupakan hiasan bibir batin sahaja.  Hal inilah yang meyebabkan dia terus menerus melampiaskan syahwatnya,  sehingga hatinya menghitam dan membatu,  bertumpuk-tumpuk kegelapan dosa itu dihatinya.  Imamnya semakin  lama,  semakin padam; akhirnya hilang sama sekali dan jadilah ia kufur,  hal ini sudah menjadi tabiat.

Firman Allah S.W.T.:

"Hati mereka itu sudah dicap,  jadi mereka tidak bisa mengerti".

Dosa mereka merupakan kotoran yang tidak bisa dibersihkan dari hatinya. Kalau sudah datang sakaratul maut,  maka cinta mereka kepada Allah semakin lemah,  sebab mereka merasa berat dan sedih meninggalkan dunianya,  kerana keduniawian sudah menguasai diri mereka.  Setiap orang yang meninggalkan kecintaannya tentu akan merasa sedih lalu timbul dalam fikirannya :

"Kenapa Allah mencabut nyawaku ?"

Kemudian berubah hati murninya,  sehingga dia membenci takdir Allah.  Kenapa Allah mematikan aku dan tidak memanjangkan umurku ?  Kalau matinya dalam keadaan demikian,  maka ia mati dalam keadaan Suul Khotimah,  naudzubillah.

Demikianlah keterangan singkat dari Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin.


 

Sebarang kesamaran dan kemusykilan sebaiknya dirujuk kepada mereka yang ahli dalam ilmu ini
LAA HAULAWALA QUWWATAILLA BILLAH