Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

1. KIERUNEK do KRAKOWA z Rudawy i Krzeszowic   Grudzień 2006

 

M-BUS: Krzeszowice, Siedlec, Żbik, Pisary, Rudawa(szosa), Rudawa(szkoła), Zabierzów, Rząska, Motel Krak, ArmiiKrajowej, Królewska, Aleje, Jubilat, Zwierzyniecka, Planty, Wawel. Wyjazd z Krzeszowic (dworzec autobusowy obok stacji PKP i propan-butan) Pn-Pt:/ 5,10/ 5.50/ 7.05/ 8.10/ / 9.10/ 10.40/ 12.30/ 13.55/ 15.10/ 16.25/ 17.30/ 18.30/  Sob: /  7.05/ 9.10/ 12.30/ 15.10/ Niedz.nie kurs. Czas przejazdu z Krz. do Rudawy ok. 10 min, z Rudawy do Krakowa na Wawel ok. 40 min tel. 605 854 499.   Niedz.nie kursuj. Ważny od 21 marca 2005 r.   rozkłady: www.rudawa.prv.pl

M-BUS (drugi): Krzeszowice, Siedlec, Radwanowice, Rudawa Kościół, Niegoszowice, Zabierzów, Nowy Kleparz, Kraków Prandoty. Wyjazd z Krzeszowic dworzec pn-pt 6.15/ 8.40/ 11.00/ 13.18/ 16.00 oraz 18.17-tylko do Niegoszowic) Czas przejazdu z Krzeszowic do Rudawy Kościół ok. 15-20 min  W sob i niedz nie kursuje               .

PKP-Rudawa do Krakowa: /4,38Pn-Sob, w niedz 4.30przez Krzeszow / 5,33Pn-SobA/ 5,53/ 6,30R/ 6,53/ 7,26/ 7,41A/ 8,09A/ 9,24/ 10,22A/ 10,58/ 12,32/ 13,53/ 14,41/ 15,40/ 16,41/ 18,04R/ 18,40/ 19,54/ 21,09R/ 22,07/                  23,16 oprocz sob Inf kol.  tel. 9436  www.pkp.pl  A-autob.szynowy R-dni rob. Ważny  od 12.12.2006 r                     .

 

PKP-Krzeszowice do Rudawy i Krakowa: odjąć 6-7 minut w stosunku do stacji Kraków Gł  Inf kol.  tel. 9436              .

 

"JK"-BUS, Krzeszowice-Rudawa(szosa),Zabierzów, Modlniczka, Motel Krak, Armii Krajowej, AGH, Czarnowiejska, Krupnicza. Wyjazd z Krzeszowic dworzec autobusowy obok stacji PKP i stacji propan-butan,  pn-pt: 5,25/ 5,45/ 6,05/ 6,25/ 6,45/ 7,05/ 7,25/ 7,45/ 8,05/ 8,25/ 8,45/ 9,05/ 9,25/ 9,45/ 10,05/ 10,35/ 11,05/ 11,25/ 11,55/ 12,15/ 12,45/ 13.05/ 13,25/ 13,45/ 14,05/ 14,25/ 14,45/ 15,05/ 15,25/ 15,45/ 16,05/ 16,25/ 16,45/ 17,05/ 17,25/ 17,45/ 18,05/ 18,25/ 19,15/ Sob: /6,05/ 7,10/ 8,05/ 9,05/ 10,05/ 11,25/ 12,35/ 13,45/ 14,50/ 15,50/ 16,50  niedz.nie kursuje, czas przej.45 min   Śr kursuje pn-pt co 20 min_od 6.00 do 19.15 Do odwołania   .                

BUSy Krzeszowice-dworzec autobusowy (obok stacji PKP i stacji propan-butan), Rudawa szosa, Zabierzów, Modlniczka, Motel Krak, Opolska, Nowy Kleparz do Krakowa Dworzec Gł.  Wyjazd z Krzeszowic: pn-pt: 4,47/ 5,00,20,30,40,50/ dalej co 10 min 6,00,10,20,30,40,50/ 7,00,1020,30,40,50/ 8,00,10,20,30,40,50/ 9,00,10,20,30,40,50/ 10,00,10,20,30,40,50/ 11,00,10,20,30,40,50/ 12,00,10,20,30,40,50/ 13,00,10,20,30,40,50/ 14,00,10,20,30,40,50/ 15,00,10,20,30,40,50/ 16,00,10,20,30,40,50/ 17,00,10,20,30,40,50/ 18,00,10,20,30,40,50/ 19,00,30/ 20,00,30/ 21,10/ Informacja  BUS tel. 0500 02 98 26, www.minibus.prv.pl 

Soboty: /5,20,45/ 6,00,15,30,45/ 7,05,20,45/ 8,00,15,30,45/ 9,00,15,40/ 10,00,15,30,45/ 11,00,15,45/ 12,00,15,30,45/ 13,00,10,45/ 14,00,15,30,45/ 15,00,15,30,40/ 16,00,15,30,45/ 17,00,15,30,45/ 18,00,15,30,45/ 19,00,30/ 20,00/ 

Niedz i Swieta: od 6.00 do 20.00 co 20-30 min,  aktualizacja: www.krzeszowice.prv.pl     informacja Venus  0500 02 98 26       .         

Busy(2) Krzeszowice do Krakowa tel. 2835182, Wyjazdy z Krzeszowic z dworca autobus, obok stacji PKP i stacja prop-but: Pn-pt: 5,25/ 7,55/ 10,35/ 13,15/ 15,35/ 18,45/ 21,25/  Sob: 5,25/ 8,07/ 12,37/ 15,47/ 18,07/ 21,15/  Niedziele: 7,50/ 10,30/ 13,10/ 15,30/ 18,10/ Czas pzejazdu 30 min. /     www.zabierzow.com  www.krzeszowice.pl                         .

 

City BUS Krzeszowice, Siedlec, Żbik, Dubie, Radwanowice, Rudawa Kościół, Brzezinka, Kobylany, Więckowice, Lipka, Zabierzów Młyn, Brzezie, Motel Krak, Bronowice Nowe.      Wyjazd z Rudawa Kościół do Krakowa Bronowice Nw. pn-pt: 5,47/ 6,55/ 8,12/ 8,57/ 10,47/ 12,07/ 13,47/ 14,32/ 15,57/ 17,17/ 18,17/ 19,22/  Soboty: 5,47/ 8,47/ 11.47/ 14,57/ 17,17  (+/- 5 min) Czas jazdy Krzeszowice-Kraków ok.56 min.  Wyjazd z Krzeszowic z pod Domu Towarowego ul. Wyki do Krakowa: minus 17 minut w stosunku do Rudawy, Ważny od września 2006 (bilety miesięczne)                 .

MPK-238 KRAKÓW Autobus miejski strefowy 238  Młynka, Rudawa szosa, (Rudawa Kościół), Zabierzów, Modlniczka, Rząska, Pasternik, Motel Krak, Armii Krajowej-Wiadukt, Bronowice Nowe (Os. Widok), czas przejazdu ok. 35 minut, Wyjazd z przystanku Rudawa Kościół do Krakowa pn-pt: 4,35/ 5,00/ 5,40r/ 6,45/ 7,15r/ 7,45/ 10,10/ 11,50/ 13,25/ 14,30/ 15,36/ 16,50/ 18,30/ 21,40/ 22,29/  Soboty: 7,35/ 10,45/ 14,15/ 17,30/ 20,50/ 22,12/ Niedz i święta: 6,25/ 7,50/ 9,25/ 10,55/ 14,15/ 17,30/ 20,55/ 22,12/   Dodatkowe autobusy z Młynki nie jadące przez Rudawę Kościół do Krakowa: pn-pt 6,05A/ 8,57A/ 11,05A/ 15,00A/ 16,10A/ 17,30A/ 19,10A/ 19,47A/ 20,45A/ 23,27Motel-Krak Soboty: 4,30A/ 5,55A/ 9,10A/ 12,30A/ 15.50A/ 19,15A  Niedz i święta: 4,30A/ 12,30A/ 15,50A/ 19,15A/ (przyst Rudawa szosa +3 min) ważny od 02.09.2006 r.(r-rowery) www.mpk.krakow.pl  inf. tel. 9150 Z Rudawy Kościół do Kr ok. 35 min     .

MPK-238 KRAKÓW Autobus miejski strefowy 238, Wyjazd z Rudawy Kościół na Młynkę   pn-pt: 6,57/8,39/10,54/13,09/14,15/ 14,50/ 16,00/ 17,20/ 18,15/ 19,41/ 21,22/ 23,20. Soboty: 7,19/ 10,29/ 14,00/ 17,14/ 20,37/ 23,20/  Niedz. i święta: 9,09/ 10,39/ 12,14/ 13,59/ 17,14/ 20,42/ 23,20  Z Rudawy Kośc do Rudawy szosa ok. 3min  .

MPK-278 Wyjazd Rudawa szkoła do Krzeszowic (przez Rudawę szosze, Młynkę, Nawojową Górę): Wyjazd z Rudawa Szkoła: pn-pt: 5,30/ 6,25/ 7,36/ 10,01/ 11,36/ 13,57/ 17,02/ 18,17/ 19,37/ 21,10/ 22,25/ sob: 5,35/ 7,01/ 8,56/ 11,36/ 15,41/ 19,16/ 22,05/ Święta: 5,35/ 7,01/ 8,56/ 11,36/ 15,41/ 19,16/ 22,05   Z Rudawy Szk. do Rudawy szosa ok. 3 min   (Dojazd na busy)                                                                                                                                           .                                                     

 

MPK 278: Wyjazd z Krzeszowic szkoła do Krakowa-Bronowice Nowe: pn-pt: 5,00/ 5,44/ 6,50/ 8,25/ 10,35/ 11,55/ 14,15/ 16,00/ 17,40/ 18,45/ 20,00/ 21,25/ 22,45/ sob: 5,50/ 7,25/ 9,15/ 11,55/ 16,05/ 19,40/ 22,25/ Niedz. i święta: 5,50/ 7,25/ 9,15/ 11,55/ 16,05/ 19,40/ 22,25/  (Krzesz Witaminka +2 min, Rudawa Szaosa +8min) do Krak  ok. 65 min    .

 

MPK 278: Wyjazd z Rudawy szkoła do Krakowa(przez Radwan,Kob,Brzezinkę,ZabGm):pn-pt: 5,11/ 5,55/ 7,01/ 8,36/ 10,46/ 12,06/ 14,26/ 16,11/ 17,51/ 18,56/ 20,11/ 21,36/ 22,56  sob: 6,01/ 7,36/ 9,26/ 12,06/ 16,16/ 19,51/ 22,36/ święta: 6,00/ 7,36/ 9,26/    12,06/ 16.16/ 19,51/ 22,36  „serpentyna” do Krakowa ok. 56 minut, do Rudawy Kościół ok. 15 min.   Ważny od 02.09.2006 r.

MPK 278: Wyjazd z Rudawa Kościół do Krakowa (przez Brzezinkę,Kobylany,Zabierzów Gmine, Modlniczke):pn-pt: 4,34/ 5,26/ 6,10/ 7,16/ 8,51/11,01/ 12,21/ 14,41/ 16,26/ 18,06/ 19,11/ 20,26/ 21,51/ Sob: 6,16/ 7,51/ 9,41/ 12,21/ 16,31/ 20,06/ 22,51/.     Święta: 6,16/ 7,51/ 9,41/ 12,21/ 16,31/ 20,06/ 22,51 Z Rudawa Kościół do Kr ok. 41 min.        Osoby powyżej 70 lat bezpłatnie. 

PKS www.pks.krakow.pl  infolinia linia 0300300120, kom. 7208120,  012-3931943                                                                          ,

Autobus "K", Krzeszowice do Krakowa: (Krzeszowice-Zabierzów-Modlniczka-Motel Krak, Armii Krajowej, AGH, Czarnowiejska, Nowy Kleparz, Politechnika, )  Wyjazd z Krzeszowic szosy obok stacji paliwowej  czas przej. Ok. 30 min W Rudawie nie staje-brak porozum. Duhabex 032-6232441 Chrzanów z Urzęd. Marszałk. Kraków tel.2990600                                                          .              

 

 

 

 

 

2. Z KRAKOWA i Rudawy do KRZESZOWIC i CHRZANOWA

 

M-BUS: Wawel, Planty, róg Zwierzynieckiej) Zwierzyniecka, Jubilat, Aleje, Królewska, Armii Krajowej, Motel Krak, Rząska, Zabierzów, Rudawa(szosa), Rudawa(szkoła), Pisary, Dubie, Siedlec, Zbik, Krzeszowice dworzec autobusowy (obok stacji PKP i stacji na propan butan) Wyjazd z Krakowa z pod Wawelu, Planty róg Zwierzynieckiej Pn-Pt:  / 6.10/ 6.50/ 8.10/ 9.15/ 10.20/ 11.50/ 14.00/ 15.20/ 16.30/ 17.30/ 18.35/ 19.35/  Sob:/ 8.10/ 10.20/ 14.00/ 16.30/ tel. 605854499, W Rudawie plus ok.40-50min Niedz nie kursuje, ważny od 21 03.2005 rozkłady:www.krzeszowice.prv.pl

M-Bus (drugi) Kraków Prandoty, Nowy Kleparz, Zabierzów, Niegoszowice. Rudawa Kościół, Radwanowice, Siedlec, Krzeszowice. Pn-pt: Wyjazd z Krakowa Prandoty: Pn-pt: 7.25/ 9.50/ 12.10/ 14.30/ 17.10/ 18.40-odjazd z Niegoszowic   .

PKP-Kraków do Rudawy i Trzebini / 4,07/ 5,14A/  6,05/ 7,24A/ 8,21A/ 9,15/ 9,54/ 11,08/ 12,35/ 13,24/ 14,41A/ 15,10R, 15,35/ 15,55R/ 16,24R/ 17,24/ 18,15A/ 19,20/ 20,24 oprocz sob/ 21,35/ 22,54 oprocz sob  Inf PKP tel. 9436, www.pkp.pl  A-Aut.szynowy do Trzebini. R-rob          ważny od 12.12.2006                                                       .

PKP-Rudawa do Trzebini:  dodać 22-23minuty w stosunku do stacji Kraków Gł inf. tel. 9436, www.pkp.pl                     

JK-BUS z Krakowa ul. Krupnicza przez Czarnowiejską, Armii Krajowej, Motel Krak, Zabierzów Rudawe(szosę) do Krzeszeszowic: podobnie jak z Krzeszowic pn-pt od 6.00 do 20.00 średnio co 20 min,  / 6,10/ 6,30/ 6,50/ 7,10/ 7,30/ 7,50/ 8,10/ 8,30/ 8,50/ 9,10/ 9,30/ 10,00/ 10,20/ 10,40/ 11,00/ 11,20/ 11,50/ 12,20/ 12,50/ 13,10/ 13,30/ 14,00/ 14,20/ 14,40/ 15,00/ 15,20/ 15,40/ 16,00/ 16,20/ 16,40/ 17,00/ 17,20/ 17,40/ 18,00/ 18,20/ 18,40/ 19,00/ 19,25/ 20,10/   Sob: / 6,50/ 7,50/ 8,50/ 10,00/ 11,00/ 12,20/ 13,30/ 14,40/ 15,40/ 16,40/ 17,40/  czas przejazdu do Rudawy ok.30 minut                                                                            .                       

BUSy z Krakowa Dworzec Gł (Politechnika) przez N.Kleparz, Opolską, Motel Krak, Zabierzów, Rudawę(szosę) do Krzeszowic dworzec autobusowy (obok stacji PKP i stacji na propan butan), podobnie jak z Krzeszowic  pn-pt co 10 minut do 19,00, po 19.00 co 30 minut do 22.10, a w soboty-niedz co 20-30 min do 21.00, Czas przejazdu ok. 30 min,  info Venus tel. 0500 02 98 26 www.minibus.prv.pl  WSZYSTKIE BUSUSY, AUTOBUSY JADĄ OBOK  MOTELU KRAK!       .       

Busy2 z Krakowa Dworzec Gł.(Politechnika)przez Motel Krak, Rudawę(szose) do Krzeszowic dworzec autobus.

pn-pt: /6,15/8,55/ 11,25/ 14,05/ 17,15/ 19,36/ 22,20/ sob: / 6,11/ 10,07/ 14,07/ 16,37/ 19,37/ 22,20/ niedz.: / 8,50/ 11,30/ 14,10/ 16,30/ 19,50/   Informacja tel. 2835182  do Rudawy ok. 30 min, aktualizacja:   www.rudawa.prv.pl.      .

City BUS Bronowice Nowe, Motel Krak, Brzezie, Zabierzów Młyn, Więckowice, Kobylany, Brzezinka, Rudawa Kościół, Radwanowice, Dubie, Siedlec, Zbik, Krzeszowice - Dworzec Autobusowy.  Wyjazd z Rudawa Kościół do Krzeszowic pn-pt: 6,19/ 7,09/ 8,04/ 9,29 10,54/ 12,24/ 13,24/ 15,04/ 16,14/ 17,34/ 18,44/ 19,34/   Soboty: 7,44/ 10,34/ 13,34/ 16,14/ 18,34 Wyjazd z Bronowic Nowych (minus ok. 34 minut w stosunku do Rudawa Kościół) pn-pt: 5,45/ 6,35/ 7,30/ 8,55/ 10,20/ 11,50/ 12,50/ 14,30/ 15,40/ 17.00/ 18,10/ 19.00  Soboty: 7,10/ 10.00/ 13.00/ 15,40/ 18.00  W niedziele nie kursuje. Kraków-Krzesz ok. 56 min, Kraków-Rudawa ok. 39 minut, Rudawa-Krzeszowice ok. 17 min.   Ważny od września 2006 r.                                                                   .

 


MPK-238 KRAKÓW Autobus miejski strefowy 238  Bronowice Nowe (pętla Os. Widok), Na Błonie, Wiadukt, Armii Krajowej Motel Krak, Rząska, Modlniczka, Zabierzów, Rudawa(szosa) Rudawa Kościół, Młynka,do Rudawy ok. 35 min

Wyjazd z Krakowa Bronowice Nowe (pentla tramwajowa na Os. Widok) do Młynki  pn-pt: /5,20A/ 5,52A/ 6,23/ 6,55A/ 8,05/ 9,25A/ 10,20/ 11,05A/ 12,35/ 13,40/ 14,15/ 14,40A/ 15,25/ 15,57A/ 16,45/ 17,40/ 18,20A/  19,09/ 20,00A/ 20,50/ 21,50A/ 22,48 Soboty: /5,15A/ 6,45/ 8,30A/ 9,55/ 11,40A/ 13,25/ 15,10A/ 16,40/ 18,25A/ 20,05/ 21,33A/ 22,48/  Niedz. i święta: / 5,30A/ 7,05A/ 8,35/ 10,05/ 11,40/ 13,25/ 15,10A/ 16,40/ 18,25A/ 20,10/ 21,33A/ 22,48/  A-nie jeździ przez Rudawę Kościół,      Z Kr do Rudawy ok. 35 min,    Inf tel. 9150  www.mpk.krakow.pl  Ważny od 01.04.2006.

MPK 278: Wyjazd z Rudawa szosa-Gosciniec do Rudawa szkoła i dalej Pisary Radwanowice -Bronowice Nowe: pn-pt: 5,08/ 5,52/ 6,58/ 8,33/ 10,43/ 12,03/ 14,23/ 16,08/ 17,48/ 18,53/ 20,08/ 21,33/ 22,53/ sob: 5,58/ 7,33/ 9,23/ 12,03/ 16,13/ 19,48/ 22,33/ Niedz. i święta: 5,58/ 7,33/ 9,23/ 12,03/ 16,13/ 19,48/ 22,33/  (Rudawa szkoła+2 min, Rudawa Kościół+17 min) do Kr ok. 58 min)  (dojaz z busów do Rudawy)                                                                   .

MPK-238 Wyjazd z Rudawy szosa-Gosciniec do Rudawa Kosciół pn-pt: 6,56/8,38/10,53/13,08/14,13/ 14,48/ 15,58/ 17,18/ 18,13/ 19,39/ 21,20/ 23,18. Sob: 7,18/ 10,28/ 13,58/ 17,13/ 20,35/ 23,18/  Niedz. i święta: 9,08/ 10,38/ 12,13/ 13,58/ 17,13/ 20,40/ 23,18    .

MPK-278 KRAKÓW BRONOWICE Nowe, Wiadukt, Motel Krak, Pasternik, Modlniczka, Zabierzów Urz.Gminy, Zielonki, Lipka, Wieckowice, Kobylany, Brzezinka, Rudawa bloki, Rudawa Kościół, Radwanowice, Dubie, Pisary, Rudawa szkoła, Rudawa szosa, Młynka, Pisary skrzyżowanie, Krzeszowice.  Wyjazd z Bronowic Nowych: pn-pt: 4,35/ 5,30/ 6,40/ 9,05/ 10,40/ 13,00/ 14,40/ 16,05/ 17,20/ 18,40/ 20,15/ 21,30/ Soboty: 4,40/ 6,05/ 8,00/ 10,40/ 14,45/ 18,20/ 21,10/  Niedz. i święta:  4,40/ 6,05/ 8,00/ 10,40/ 14,45/ 18,20/ 21,10/ z Krakowa do Rudawy Kościół ok. 41 min, do Rudawy Szk ok. 56 minu,do Krzesz ok.65 min.                 

 

MPK-278 Rudawa szkoła do Krzeszowic (przez Rudawę szosze, Młynkę, Nawojową Górę): Wyjazd z Rudawa Szkoła: pn-pt: 5,29/ 6,24/ 7,36/ 10,01/ 11,36/ 13,56/ 17,01/ 17,16/ 19,36/ 21,09/ 22,24/ sob: 5,34/ 7,01/ 8,56/ 11,36/ 15,41/ 19,16/ 22,04/ Święta: 5,34/ 7,01/ 8,56/ 11,36/ 15,41/ 19,16/ 22,04   Z Rudawy Szk. do Krzeszowic ok. 9 minut                                                                .   

MPK-268 Rudawa Kościół do Radwanowic: pn-pt: 23,34  www.rudawa.prv.pl   Osoby powyżej 70 lat przejazdy MPK bezpł.

 

MPK-278: Rudawa Kościół do Krzeszowic (przez Radwanowice, Dubie, Pisary, Rudawę szkołę, Rudawę szosę, Młynkę Nawojową Górę: pn-pt:4,47A/ 5,14/ 6,09/ 7,21/ 9,46/ 11,21/ 13,41/ 15,21/ 16,46/ 18,01/ 19,21/ 20,54/ 22,09/ sob: 5,19/ 6,46/ 8,41/ 11,21/ 15,26/ 19,01/ 21,49/  święta: 5,19/ 6,46/ 8,41/ 11,21/ 15,26/ 19,01/ 21,49/ Z Rudawy Kośc do Krzeszowic ok.24 min         . 

MPK-268 Kr Bron.Nowe do Radwanowic pn-pt: Z Krakowa 22,40,  w Rudawie 23,27                                                                  .   

 

PKS www.pks.krakow.pl  infolinia linia 0300300120, kom. 7208120                                                                                                  .                                                  

Busy Krzeszowice dworzec autobus. (obok stacji PKP i propan-butan) do Chrzanowa(N.Szpital)Trzebini Wyjaz z Krz dw autob. pn-pt: / 5,25/ 5,40/ 5,55/ 6,30/ 6,45/ 7,00/ 7,15/ 7,30/ 8,00/ 8,15/ 8,30/ 8,45/ 9,00/ 9,15/ 9,30/ 9,45/ 10,00/ 10,15/ 10,30/ 10,45/ 11,00/ 11,15/ 11,30/ 11,45/ 12,00/ 12,15/ 12,30/ 12,45/ 13,00/ 13,15/ 13,30/ 13,45/ 14,00/ 14,15/ 14,30/ 14,45/ 15,00/ 15,15/ 15,30/ 15,50/ 16,10/ 16,30/ 16,50/ 17,10/ 17,30/ 17,50/ 18,05/ 18,30/ 18,50/ 19,00/19,35/ 20,15/   średnio co 15 minut od 8.00 do 16.00 później co 20 minut do 20.15 Soboty: średnio co 20 min od  6.00 do 16.00:  /6,45/ 7,05/ 7,25/ 7,45/ 8,05/ 8,30/ 8,50/ 9,05/ 9,25/ 9,45/ 10,05/ 10,25/ 10,45/ 11,15/ 11,30/11,50/ 12,05/ 12,25/ 12,45/ 13,05/ 13,25/ 13,45/ 14,05/ 14,25/ 14,45/ 15,05/ 15,25/ 15,45/ 16,10/ 17,10/    Niedz i świeta: 7,25/ 8,25/ 9,35/ 11,55/ 13,20/ 14,55/ 16,15/ 17,50/                                                                               .                                                                                      

Busy Misiek tel. 2835182, Krzeszowice dworzec autobus. do Chrzanowa i Trzebini. Wyjazd z Krzeszowic dworzec autobusowy pn-pt: / 6,25/ 8,10/ 9,15/ 10,40/ 11,45/ 13,00/ 14,15/ 15,25   Sob: 8,10, 10,20/ 12,35/                                                    .   

Autobus "K" Dworzec Gł, Politechnika,..... , Dulowa, Trzebinia, do Chrzanów i Chełmeka. Wyjazd z Krakowa Dworzec Gł.:  Inf. Duhabex 032-6232441 Chrzanów.  Rudawie nie staje                                                                                                                            .

INNE KIERUNKI Z KRZESZOWIC

 

MINI-BUS Z Krzeszowic. Trasa: Krzeszowice, Tenczynek-Zalas, Obora-Zalas, Ośr. Zdrowia-Frywałd-Sanka. Wyjazdy z Krzeszowic dworzec autobusowy: pn-pt: 5,50/ 6,45F/ 7,25N/ 7,45F/ 8,50/ 9,55F/ 11,15F,P/ 11,15S/ 12,30F/ 14,10/ 14,45S,N/ 14,58F/ 15,50F/ 16,25S/ 17,00S/ 17,55S/ 18,55S/ 20,25S/  sob: 6,35S/ 8,50S/ 11,10F/ 14,25S/ 19,10S/.  Wyjazdy z Zalasu (Kamieniołom) do Krzeszowic: pn-pt: 5,27/ 6,15/ 6,55N/ 7,20/ 8,15/ 9,10/ 10,40/ 11,48/ 13,05/ 14,35/ 15,07N/ 15,30/ 16,20/ 16,58/ 17,28/ 18,17/ 19,22/ 20,52 sob: 7,00/ 9,17/ 11,45/ 15,00/ 19,37. Wyjazd z Frywałdu do Krzeszowic: pn-pt: 7,15/ 8,10/ 10,35/ 11,40P/ 13,00/ 15,25/ 16,15/ sob: 11,40/ Wyjazdy z Sanki Kościół: pn-pt: 5,25/ 11,45/ 15,05N/ 16,55/ 17,25/ 18,15/ 19,20/ 20.50/ sob: 6,55/ 9,15/ 14,55/ 19,35.

Opis: P-kurs w pon rob, F-do Frywałdu, S-do Sanki, N-kursuje w dni nauki szkolnej, ważny od 01.09.2004                     .  

                                                                                                                                               

Busy: Krzeszowice przez Tenczynek, Zalas Rudno: Wyjaz z Krzeszowic dworzec autobusowy: pn-pt: 6,45/ 8,25/ 11,00/ 13,05/ 15,15/ 17,20/  sob: 7,30/ 9,20/ 12,20/ 14,00/ 16,30/ 18,10                                                                            .

 

Busy Krzeszowice–Ostręznica. Wyjazdy z Krzeszowic ul. Św. Florina: pn-pt: 5,00/ 5,38/ 6,55/ 7,30/ 7,50/ 8,46/ 9,55/ 10,20/ 11,10/ 11,31/ 12,35/ 13,55/ 14,30/ 15,10/ 15,40/ 16,05/ 16,25/ 16,55/ 17,40/ 18,07/ 18,26/ 20,15 sob: 8,30/ 11,00/ 14,15                                                                                                                                                                          .