Backe Hälsocentral

Sjuksköterskor Läkare Sjukgymnast Undersköterskor Läkarsekreterare

DORR.jpg (5474 bytes)

Sjuksköt Läkare Sjukgymn Undersköt Läkarsekr

Öppettider

                                       

cat.gif (19347 bytes)

Hit Counter

                         

Väntrum

Backe Sjukhem/Hälsocentral

Receptionen

Tiden har förändrats en hel del när det gäller Backe Hälsocentral.  1879 stod Backe sjukhem klart. 1883 upphöjdes Sjukhemmet i rang och värdighet till Lasarett för att senare kallas Sjukhus.

1961 togs första spadtaget  till det nya Sjukhuset i Backe och i  juni 1964 flyttade man patienterna från det gamla Lasarettet till det nya Sjukhuset. Sjukhuset har även varit  Länslasarett och Beredskapssjukhus. Under denhär tiden tillhörde vi Västernorrlands  och Sollefteå sjukvårdsförvaltning.

1974 övertog Jämtlands Läns Landsting Backe Sjukhus,  som senare delades mellan kommun och landsting.

Backe Hälsocentral består idag av personal som har varit med under den tiden det begav sig. Vi skulle vilja presentera oss och våra öppettider.

Tittskåp

I tittskåpet finns dopklänning , ljus och
dopskål från gamla sjukhuset