Tallbarksextrakt

Följande är en kort sammanfattning och översättning av docent Matti Tolonens artikel på nätet.
http://www.biovita.fi/suomi/terveyssivut/mantyuute.html
Se svenska sidor
Tallbark har länge använts som nöd- och reserv föda i Finland och i andra länder. Av tallbast tillverkades under svält åren barkbröd, som under de senaste åren väckt stort intresse hos forskare. Dr Tolonen hänvisar till undersökningar gjorda redan på 40-talet av en fransk kemist, Jack Masquelier, och senare av hans elever.
I Frankrike och övriga Europa kallas tallbarkens aktiva ämnen för pyknogenol. Pyknogenolkapslar har redan länge tillverkats av franska kusttallar.

Dr Tolonen redogör speciellt för de senaste finska undersökningarna gjorda i Åbo, Kuopio och Uleåborgs universitet.
Tallbarken innehåller stora mängder biologiskt aktiva föreningar. Av dessa har man gjort ett hundratal vetenskapliga undersökningar som publicerats.
Liknande laboratorie undersökningar publiceras fortlöpande världen runt. Tallbarksextraktet innehåller ca 85% procyanidiner, de starkaste antioxidanter man känner till. Barkens procyanidiner är tallens naturliga skyddsämnen mot ,miljögifter och andra naturförhållanden.

I
Finlands stränga klimat har utvecklats en seg tall art (pinus silvestris) Av denna finska kust tall utvinns idag ett mycket starkt tallextrakt.

I Finland har man tillverkat tallbarksdryck enligt gammal tradition i över 20 år. Enligt folkläkekonsten är drycken effektiv endast då den vid extraktionen får sin röda färg (bioflavonoider).

Den moderna forskningen har nu gett en förklaring på den gamla erfarenhetsmässiga kunskapen, enligt vilken barrträdsextraktdrycken upprätthåller, stärker och skyddar vår hälsa. I oberoende undersökningar har man i finländska laboratorier jämfört de aktiva biologiska ämnenas antioxidaktiva kliva verkan med grönt te, C- och E­ vitaminer samt med pyknogenol, som tillverkas av den franska kust tallen. Den finländska produkten visade sig vara överlägset starkast som antioxidant.

1.      Tallextraktet stärker kollagenproteinet i blodkärlens väggar, vilket stärker kapillärer och förbättrar venernas funktion. Därmed hämmar det åderbrock, det hämmar och till och med botar hemorrojder, minskar svullnaden i fötter och påverkar fördelaktigt ögats kapillärer.

2.      Tallextraktet är en effektiv antioxidant. Det fångar fria radikaler. Därmed hämmar det oxidation av LDL - kolesterol, hjärtinfarkt och plackbildning i artärernas väggar. Man tror att det fördröjer åldrandet.

3.      Gör huden mjukare och hämmar rynkor (Har gynnsam verkan på hudens kollagen)

4.      Flera färska undersökningar visar att tallextraktet är ett inre solskydd. Det skyddar huden mot UVA - strålningens skador.

5.      Tallextraktet främjar “odödliga” cancercellers programmerade död eller apoptos. Den moderna forskningen har visat extraktets fördelaktiga verkan i cancer sjukdomar.

Kort om tallbarksextraktet

1.    Vattenlösligt och lättabsorberat.

2.    Skyddar hjärnans vävnader, hämmar förändringar som leder till Alzheimer eller demens , hjälper att bevara minnet.

3.    Hämmar virus, infektioner och mutationer i kroppen.

4.    Skyddar huden och ögonen mot UVA och UVB strålning.

5.    Stärker kapillärernas svaga väggar och minskar således svullnaden i kroppen.

6.    Påskyndar cancercellernas död.

7.    Fångar de fria radikalerna, som sätts i samband med cell och vävnadsskador och med drygt 50 olika kroniska sjukdomar såsom cancer, hjärt och kärlsjukdomar, hud, led, lung, lever och njursjukdomar samt med degeneration vid åldrandet.

8.    Bygger upp immunförsvaret.                                      *

9.    Kan användas utan avbrott.

10.  Inga negativa biverkningar.

11.  Allmänt föryngrande.

Det finländska tallextraktet har som antioxidant bevisats vara 100 gånger starkare än E- vitamin och 5-7 gånger starkare än C- vitamin. Rekommendation :1-2 dl om dagen , tages på morgon och kväll på tom mage.

 

T.B Produkter Kungsör

Tele nr: 0227-31914, Fax nr: 0227-31921, www.tb-produkter.nu, info@tb-produkter.nu

  

 

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!