Länk till Guas hemsida: http://www.guas.net

GUA Metoden

En svensk modifiering av indisk och Hawaiiansk tarmrening.

av Ingemar Ljungqvist

Tidigare publicerad i 2000-Talets Vetenskap, nr 2 1999

I alla kulturer finns en rikedom av metoder och medel att upprätthålla hälsa. En av de mest spektakulära är den tarmrening som utvecklats av folken på Hawaii och inom den Indiska ayur-veda traditionen. Genom att kombinera fasta med intag av vissa ört-blandningar och stora mängder vatten, kan man åstadkomma en djupgående utrensning av det material som lagrats upp och häftat sig fast vid tjocktarmens slemhinnor.
För oss nutidsmänniskor där förmodligen de flesta bär på dessa slaggprodukter, är det på så vis möjligt att frigöra bortemot fem kilo avlagringar under en veckas kur. GUA är initialerna för Georg och UllaLii Arvidsson.
Det började med att Georg i början av 80-talet fascinerades av den tillämpning av Hawaiiansk tarmrening som en grupp idealister utövade på Väddö. På Hawaii ingick tarmreningen som gängse metod för att då & då ge kroppen en rejäl utrensning av upplagrade avfallsprodukter. Georg lärde sig hur man skulle gå tillväga. Bland dom som kom till Georg för att få hjälp var b.l.a. sjuksköterskan UllaLii som besvärades av fibromyalgi, kronisk trötthet och kraftig övervikt. Inom den egna branschen, skolmedicinen, hade hon inte funnit någon hjälp. Inte nog med att UllaLii återfann sin hälsa hos Georg...dom fann också varandra.
GUA i Hälsingland
Tillsammans beslutade de att öppna ett behandlingshem i Bjuråker i Hälsingland där de kunde erbjuda sjuka och friska sin hjälp. Upptakten i Bjuråker skedde 1985 och sedan dess har över 3000 personer genomgått åttdagrskuren. Sedan 1992 har man från GUAs sida mer systematiskt dokumenterat sina patienter och gjort uppföljningar för att kunna utvärdera sin metod.
Metod
Metoden bygger på att man under en förberedelseperiod på en till tre veckor i hemmet påbörjar med att inta en mer lättsmält diet. Vid ankomsten till GUA sätter sedan den mer genomgripande kuren in. Man inleder med att ge patienterna sex liter vatten, att intagas under flera timmar. De första två litrarna är dessutom lätt saltade för att förhindra att vätskan tas upp via tarmen för att sedan sköljas ut via njurarna, utan vattnet ska passera tjocktarmen. I kombination med det dietprogram som innehåller näringsdrycker, örtteér, juicer och GUAs egen örtblandning följer sedan en remarkabel utrensning av tjocktarmsinnehållet. Det blir inte bara vanlig avföring som töms ut. Varje dag följer sedan med en svart seg gummiliknande massa, ett så kallat plack. Samtidigt med att dena massa skikt för skikt lämnar tarmväggens inre försvinner också avsevärda mängder syror och tarmsvampen Candida Albicans med ut, eftersom den nu inte kan fästa vid den nu frilagda tarmslemhinnan. Det är också vanligt att parasiter i form av maskar också försvinner ut - de kan uppenbarligen inte längre leva kvar inne i tarmen, då det för dem skyddande placket avlägsnats. Övriga fynd som noterats i samband med att placket kommit ut är stora anhopningar av gallstenar och kolesterolstenar. Detta har uppnåtts genom att man använt ett recept med olivolja.

  

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!