Gwlad dda heb wae gwlad wedi ei rhoi dan sel

(Y wlad well)
Gwlad dda, heb wae,
  gwlad wedi ei rhoi dan sel,
Llifeirio mae ei ffrwyth
  o laeth a mêl;
 Grawn sypiau gwiw
   i'r anial dir sy'n dod,
 Gwlad nefol yw,
   uwch law mynegi ei chlod.
Ann Griffiths 1776-1805

Tonau [10.10.10.10]:
Clod (Alaw Gymreig)
Coburg (alaw Ellmynig)
Eventide / Emyn Hwyrol (W H Monk 1823-89)

gwelir: Mi welaf wlad uwch byd a llawer gwell

(The better land)
A good land, without woe,
  a land put under a seal,
Flowing is its fruit
  with milk and honey;
 Worthy grape-clusters
   which are coming into the desert land,
 A heavenly land it is,
   its praise beyond expression.
tr. 2014 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~