Cyfam(m)od hedd cyfam(m)od cadarn Duw
Cyfammod rhad i gyd o drefniad Duw

1,2,(3,4,5,6,7,8,9);  1,2,3,4,5,12;  1,2,3,4,8;  1,2,5;  1,2,8,(4),9.
(Cadernid Cyfamod Duw)
Cyfamod hedd,
  cyfamod cadarn Duw,
Ni syfl o'i le,
  nid ie a nage yw;
 Cyfamod gwir,
   ni chyfnewidir chwaith;
 Er maint eu pl,
   daw tyrfa i ben eu taith.

Cyfamod rhâd,
  o drefniad Un yn Dri,
Hên air y llŵ,
  a droes yn elw i ni;
 Mae'n ddigon cry'
   i'n codi i fyny'n fyw,
 Ei rym o hyd,
   yw holl gadernid Duw.

Cyfamod pur,
  ni n'widir yn y ne',
I ddamnio'r plant,
  os llithrant hwy o'u lle;
 Fe saif ei dir,
   ni syflir hyth mo'i sail,
 Mae'n ammod hedd,
   ar rinwedd Adda'r ail.

'Does bwlch yn hwn,
  fel modrwy'n grwn y mae,
A'i glwm mor gls,
  heb os, nac oni bae;
 Nid all y plant ddim
   gwerthu eu meddiant mwy,
 Mae gan Dduw gylch,
    a'u deil, o'u hamgylch hwy.

Cyfamod llawn, da,
  uniawn, ydyw oll,
Ei seinio wnaed
  a'i seilio gwaed digoll:
 Fe saif ei sail byth
   yn ddiogel dda;
 Does dim mewn bod,
   mae'n hynod, a'i gwanha.

Fe syrthiodd pen cyfamod Eden,
  do,
Ni safai'n syth,
  bydd tristwch byth o'r tro;
 Ond saif yr Ail,
   a'i gadarn sail ni syrth,
 Gwnaed uffern gas
   ei phwrpas gyda'i phyrth.

Tra safo'n siwr
  y Pen-amodwr mawr,
Y plant nid nt,
  ni lithrant byth i lawr;
 Er mynd i'r bedd,
   a'u gwedd yn ddigon gwael,
 Dwed wrth eu llwch,
   'Dowch, codwch, rhaid eich cael.'

Cyfamod cry',
  pwy ato ddyry ddim?
Nid byd na bedd
  all dorri'i ryfedd rym;
 Diysgog
   yw hn arfaeth Duw o hyd,
 Nid siglo mae
   fel gweinion bethau'r byd.

Er llithro i'r llaid
  a llygru defaid Duw
Cyfamod sy i'w codi
  i fyny'n fyw,
 A golchi i gyd
   eu holl aflendid hwy,
 A'u dwyn o'r bedd
   heb ddim amhuredd mwy.

Trwy gamwedd un
  daeth barn ar bob dyn byw,
Rhoes Adda ei had,
  oll dan gondemniad Duw,
 Felly'r un modd,
   trwy Iesu y dey odd dawn
 I gyfiawnhad,
   ceiff llu adferiad llawn.

Crist yw ein gwledd,
  ein hedd a'n cyfiawnhad,
Ffordd fywiol rwydd
  i'n dwyn i wydd ei dad;
 Ei arogl ef
   sy'n llenwi'r nef yn llawn,
 Pereiddio mae weddiau ffiaidd iawn.

Gwna fi fel pren planedig,
  O fy Nuw,
Yn r ar ln
  afonydd dyfroedd byw;
 Yn gwreiddio ar led,
   a'i ddail heb wywo mwy,
 Yn ffrwytho dan
   gawodydd marwol glwy'.
Cyfammod hedd :: Cyfammod rhad
cyfammod cadarn Duw :: i gyd o drefniad Duw
codi i fyny'n :: c'odi 'fyny'n
'Does bwlch yn hwn :: Cyfammod gwn
A'i glwm mor gls :: A'i g'lymau'n glos
oni bae :: oni b'ai
Nid byd na bedd all dorri :: 'D eill byd na bedd mo dòri
amhuredd :: anwiredd

1-9 : Edward Jones 1761-1829
10-11: Llyfr Llawysgrif Edward Jones
12 : Ann Griffiths 1776-1805

Tonau:
Birmingham (F Cunningham)
Clod/Ffigysbren (alaw Gymreig)
  Covenant (<1825)
Erfyniad (alaw Gymreig)
Freyburg (J Freylinghausen 1670-1739)
Navarre / Old 124th (Salmydd Genefa 1551)
  Quebec (<1825)
Upton (<1829)
Warsaw (<1825)

gwelir:
  Gwna fi fel pren planedig O fy Nuw
  O Basan bell mae'n cyrchu ambell un

(The Firmness of the Covenant of God)
Covenant of peace,
  steadfast covenant of God,
Not shifting,
  nor 'yes and no' is it;
 Covenant of truth,
   not to be exchanged either;
 Although great their plague, a multitude
   will come to the end of their journey.

A free covenant,
  prepared by the One in Three,
The old word of the oath
  which he turned into gain for us;
 It is sufficiently strong
   to raise us up alive,
 It's strength still
   is all God's steadfastness.

A pure covenant,
  not to be changed in heaven,
To condemn the children,
  if they slip from their place;
 Fe saif ei dir,
   ni syflir byth mo'i sail,
 Mae'n ammod hedd,
   ar rinwedd Adda'r ail.

There is no breach in this,
  like a round ring it is,
With its knot so close,
  without if, or unless;
 The children cannot
   sell their possession any more,
 God has a circle,
    which keeps them, around them.

A covenant full, good,
  upright, it is all,
Sounded it was
  and founded with unfailing blood:
 Its foundation stands forever
   safely good;
 The is nothing existing,
   it is remarkable, that weakens it.

The head of Eden's covenant fell,
  it did,
It did not stand straight, there will be
  sadness forever from the time;
 But the Second will stand, and
   its secure foundation will not fall,
 Hated hell made
   its purpose with its portals.

While ever the great Chief-covenant-maker
  stands secure,
The children will not go,
  nor ever slide down;
 Although going to the grave, and
   their condition sufficietly poor,
 He says to their dust,
   'Come, arise, you must be had.'

A strong covenant,
  who to it will add anything?
Neither the world nor the grave
  can break its wonderful force;
 Immovable
   is the old purpose of God still,
  Not shaking is it
   like the weak things of the world.

Although sliding to the mire and
  becoming corrupt are the sheep of God
It is the covenant which raises them
  up alive,
 And washes all
   of their whole uncleanness,
 And leads them from the grave
   without any more impurity.

Through the trespass of one
  came judgment on every living man,
Adam put all his seed
  under God's condemnation,
 Thus likewise,
   through Jesus came the gift
 To justify,
   a host will get full revival.

Christ is our feast,
  our peace and our righteousness,
A generous, living way
  to bring us into his Father's presence;
 'Tis his own perfume
   that is filling heaven fully,
 It is sweetening very detestable prayers.

Make me like a planted tree,
  O my God,
Fresh on the bank
  of the rivers of living waters;
 Rooted widely,
   and its leaves never more withering,
 Bearing fruit under
   the showers of a mortal wound.
Covenant of peace :: Gracious covenant
steadfast covenant of God :: all from the arrangement of God
::
There is no breach in this :: A covenant I know
With its knot so close :: With its knots close
::
::
impurity :: untruth

tr. 2009,18 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~