York

[MC 8686 CM]

Scottish Psalter 1615


Holl nerthoedd nef angelion saint
Mae pererinion draw o'm blaen
Mae'r iachawdwriaeth rd mor fawr
Os ydwyf wael fy llun a'm lliw
(Paham yr wyf mor bell oddi wrth fy Nuw?) / Why is my heart so far from thee?
'Rwy'n morio tua chartre'm Nr


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home