Y Bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr

1,2,3,4,(5);  1,3,4.
(Y Bugail da)
Y Bugail mwyn,
  o'r nef a ddaeth i lawr,
I geisio'i braidd
  trwy'r erchyll anial mawr;
 Ei fywyd roes
   yn aberth yn eu lle,
 A'u crwydrad hwy
   ddialwyd arno 'Fe.

O'm crwydrad o baradwys
  daeth i'm hl,
Yn dirion iawn
  fe'm dygodd yn ei gl;
 'Does neb a ŵyr ond ef,
   y Bugail mawr,
 Pa faint fy nghrwydro
   o hynny hyd yn awr.

Â'i hyfryd lais
  fe'm harwain yn y blaen;
Cydymaith yw Ef
  'n y dŵr a'r tn;
 Rhag pob rhyw ddrwg,
   yn nyffryn angeu du,
 Pwy arall fydd
   yn nodded i myfi?

Pan âf i dref,
  i'r hyfryd gorlan fry,
Ni chrwydraf mwy
  oddi wrth fy Mugail cu;
 Wrth gofio'r daith,
   a'i holl ffyddlondeb Ef,
 Mi seinia'i gld
   i entrych nef y nef.

Fy Mhriod yw,
  âf ar ei bwys ym mlaen,
Nes dod i'r làn
  o'r anial fyd yn ln;
 "Fy nghyfaill wyt,"
   medd Ef wrth lwch y llawr,
 "A'th Dduw wyf fi
   i dragwyddoldeb mawr."
A'u crwydrad :: A'u crwydriad
roes yn aberth :: rhodd yn 'sglyfaeth
O'm crwydrad o baradwys :: O grwydr(i)ad pell paradwys
Pa faint fy nghrwydro :: Pa grwydro wne's
'n y dŵr :: yn y dŵr

David Charles 1762-1834

Tn [10.10.10.10]:
Birmingham (Francis Cunningham)
Bradford (Edward Hughes)
Clod (hen garol Gymraeg)
Coburg (alaw Ellmynig)
Dalkeith (Thomas Hewlett 1845-74)
Guestwick (<1835)
Holly (George Hews 1806-73)
Penitentia (Edward Dearle 1806-91)

(The good Shepherd)
The gentle Shepherd,
  from heaven has come to earth,
To seek his flock
  through the vast, dreadful desert;
 His life he gave
   as a offering in their place,
 And their wandering
   was avenged on him.

From my wandering from paradise
  he brought me back,
Very tenderly
  he drew me in his bosom;
 No one knows but he,
   the great Shepherd,
 How great my wandering
   from then until now.

With his delightful voice
  he leads me forward;
A companion he is
  in the water and the fire;
 From every kind of evil,
   in the valley of black death,
 Who else will be
   a refuge to me?

When I go home,
  to the delightful fold above,
I will wander no more
  away from my dear Shepherd;
 On remembering the journey,
   and all His faithfulness,
 I will sound his praise
   to the vault of the heaven of heaven.

My Husband he is,
  I will go on after him,
Until coming to the shore
  from the the desert world entirely
 "My friend though art,"
   He says to the dust of the earth,
 "And thy God am I
   for a vast eternity."
::
gave as an offering :: gave as prey
From my wandering from paradise :: From wandering far from paradise
How great my wandering :: What wandering I have done
::

tr. 2010 Richard B Gillion

 
The Shepherd kind
  from far off heaven came near, 
To seek his flock
  in desert wide and drear, 
 His life He gave
   an offering in their stead. 
 And bore their sins
   on his devoted head.
 
 
 
 
 

tr. 1897 David Davies

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~