Windsor

(Dundee)

[MC 8686 CM]

1533 Christopher Tye c.1505-73

trefn.   |   arr.

Booke of Musicke, William Daman, 1591.


At Un a wrendy weddi'r gwan
Awn at ei orsedd rasol ef
Dewch bellach rhowch y byd yn mhell
(Duw tanna 'i mlinder yn dy wydd) / Lord I would spread my sore distress
Ein hadfyd gwêl O Arglwydd Dduw
(Howell Elvet Lewis [Elfed] 1860-1953)
(Fy nghalon mor galed yw) / My heart how dreadful hard it is
O anfon di yr Ysbryd Glân
O cymmer fy serchiadau'n glau
O Dduw 'rwy'n disgwyl wrth dy ddôr
O ddyfnder llygredigaeth du
O tyred Ysbryd sanctaidd pur
(Paham yr wyf mor bell oddi wrth fy Nuw?) / Why is my heart so far from thee?
Pan ddelo angeu yn ei rwysg
'Rwy'n sefyll ar dymhestlog làn
Rwyt Ti o hyd ein Harglwydd mwyn
(Tragwyddol Arglwydd wrthyt ti) / Thee we adore eternal Name
Wel dyma'r eiddil dyma'r gwan
(Wele Iachawdwr dynolryw) / Behold the Saviour of mankind
Y noswaith drom bradychwyd Crist
Yn ol Ei rasol ordinhâd


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home