Fy enaid cod sefydla'th wammal fryd
O f'enaid c'od sefydla'th wam(m)al fryd
Wel f'enaid [c'od / cd] sefydla'th wammal fryd

1,2,3,4,6,7;  1,2,((4),5);  1,2,7,8,9;  1,2,4,(7),9,10,11.
(Iesu ffynnon cysur)
Wel f'enaid c'od,
  sefydla'th wammal fryd,
Myn'd heibio mae
  pleserau pena'r byd;
 O dring i fynu,
   ac anghofia'n awr
 Bob peth a eilw'r
   ddaear yma'n fawr.

Draw, draw, ym mhell
  tu hwnt i'r tywyll fedd,
Mae'th gysur oll,
  dy bleser, a dy hedd;
 Mae Iesu yno,
   Ef ei Hunan yw
 Y cwbl a feddi byth,
   yn farw a byw.

Nid oes dim trai,
  nid oes dim eisiau'n bod
O neb rhyw beth
  a enwir is y rhod;
 Mae nef a ddaear
   wrthyf fi ynghlŷn
 Er pan y rhoddaist
   imi gynt dy Hun.

Ffarwel, mi f mwy
  tua gwlad o hdd,
Mi anturia 'mlaen,
  er dychryniadau'r bedd:
 Mi wela 'Mhrod
    pur addfwynaf draw,
 Yn wyneb angeu
    ar fy neheulaw.

Ffarwel,ffarwel,
  i welaf s y ne',
Ond im' gael Duw
  yn unig yn eu lle;
 Mae fy nymuniad
   yn terfynu yn un, 
 Heb ddim yn eisieu
   ynddo fe ei hun.

Wel tyrd ymlaen
  alluoedd uffern faith,
'R wy'r awrhon bron
  dibennu ar fy nhaith;
 'D wy' ddim yn ofni'ch
   saethau o un rhyw
 Tra fyddo gydaf Un
   ag sydd yn Dduw.

Mae enw'm IOR
  fel ysol nerthol dn,
Dim dn y nef
  ni safa byth o'i flaen;
 Yr iachawdwriaeth
   werthfawr sydd o hyd
 Yn gwneud i uffern
   gref i grynu i gyd.

O'r enwau oll
  a roddir i fy Nuw,
Hwnw ei hun
  y gwerthfawrocaf yw,
 Hwnw a gafodd Ef
   ar Galfari,
 Pan y doddefodd
   dros fy enaid i.

Rho allu im',
  fy Nuw, o hyn i maes,
I ddweud yn dda
  am dy anfeidrol rs;
 Ac na bo genyf
   neges yma mwy,
 Ond ymhyfrydu
   yn dy farwol glwy'.

Cael gwel'd dy wdd
  a phrofi'th nefol ddawn,
'Wna ynof ryw
  gyfnewid rhyfedd iawn;
 Dim ond cael gwel'd
   dy wyneb hyfryd, sydd,
 Yn troi tywyllwch
   nos yn ganol dydd.

O gwawria'n glau
  ddedwyddaf happus ddydd,
O'r carchar caeth
  i'm henaid fyn'd yn rhydd:
 Dysgwyl yr wyf
   bron weithiau a llwyfru,
 O law pob gelyn
   am gael fy rhyddu.
Wel f'enaid c'od :: Fy enaid cd :: O f'enaid c'od
Myn'd heibio mae pleserau :: Mae heibio'n myn'd bleserau
dwfwn :: dwfn :: tywyll
ef ei hunan :: fe ei hunan
feddi byth, yn farw a byw :: feddaf byth i farw a byw
Mi anturia 'mlaen :: Anturio wnaf
Dim dn y nef :: O dan y nef
safa byth o'i flaen :: saif dim byth o'i flaen
y gwerthfawrocaf yw :: werthfawr sydd o hyd :: werthfawrocaf ddrud
Yn gwneud i uffern gref :: Sy'n gwnyd i uffern fawr
o hyn i maes :: a'm hanwyl Dad
dy anfeidrol rs :: iachawdwriaeth rad
Ac na bo genyf neges :: Na byddo neges genyf

William Williams 1717-91

Tonau [10.10.10.10]:
Clod (hen garol Gymreig)
Coburg (alaw Ellmynig)
Dalkeith (Thomas Hewlett 1845-74)
Guestwick (<1829)
Holly (George Hews 1806-73)
  Pilgrim's Song (Genevan Psalter 1551)
  Wearisome (<1829)

gwelir: Mae enw'm IOR fel ysol nerthol dn

(Jesus a fount of comfort)
See, my soul, arise,
  steady thy wavering heart,
Passing are the chief
  pleasures of the world;
 Oh climb up,
   and forget now
 Everything which this
   earth calls great!

Yonder, yonder, far
  beyond the darkness of the grave,
Is all thy comfort,
  thy pleasure, and thy peace;
 Jesus is there,
   He Himself is
 All thou wilt ever possess,
   in dying and living.

There is no ebbing,
  there is no need at all
Of any kind of thing
  named under the sky;
 Heaven and earth are
   connected to me
 Ever since thou gavest
   thyself once to me.

Farewell, I am going henceforth
  towards a land of peace,
I shall venture forward,
  despite the horrors of the grave:
 I shall see my pure,
   dearest Spouse yonder,
 In the face of death
   at my right hand.

Farewell, farewell,
  to what I see below heaven,
If only I get God
  alone in their place;
 My wish is
   ending the same,
 Without anything lacking
   in him himself.

So come on
  ye powers of vast hell,
I am now almost
  reaching my journey's end;
 I am not fearing your
   arrows of any sort
 While there is with me One
   who is God.

The name of my Lord
  is like strong, consuming fire,
Nothing under heaven
  will ever stand before it;
 The valuable
   salvation is still
 Making strong hell
   tremble altogether.

Of all the names
  to be given to my God,
This itself is
  the most valuable,
 This He got
   on Calvary,
 When he suffered
   for my soul.

Give strength to me,
  my God, from now on,
To speak well about
  thy immeasurable grace;
 And may I have
   no errand here any more,
 But to delight myself
   in thy mortal wound.

To get to see thy countenance
  and experience thy heavenly gift,
Make in me some
  very wonderful change;
 Only to get to see
   thy lovely face, which is,
 Turning the darkness
   of night into midday.

O dawn quickly
  most blessed, happy day,
From the captive prison
  for my soul to go free;
 Expecting I am,
   sometimes almost losing heart,
 From the hand of every enemy
   to be set free.
See, my soul, arise :: My soul, arise :: O my soul, arise
::
deep :: deep :: dark
::
thou wilt ever possess, in dying and in living :: I will ever possess to die and to live
I shall venture forward :: Venture I shall
Nothing under heaven :: Under heaven
shall stand before him :: nothing shall ever stand before him
the most precious is :: precious is always :: most precious, costly
Making strong hell :: Which is making great hell
from now on :: and my beloved Father
thy immeasurable grace :: free salvation
And may I have no message :: May I have no message

tr. 2012,20 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~