Tydi O Dad deilyngi glôd di-lŷth

(Diolch i'r Drindod)
Tydi, O Dad!
  deilyngi glôd di-lŷth,
Am roddi'n hael
  fenithion rif y gwlith;
 Cynhauaf llawn
   a roddaist ini'n rhâd -
 Diolchwn am
   Dy ddoniau oll i'n glwad.

I Ti, y Tad,
  y Mab, a'r Ysbryd Glân!
Y Tri yn Un!
  y rhoddwn fawl ar gân,
 Am roddion rhâd
   Dy ddoeth ragluniaeth fawr,
 A doniau'th râs,
   i ni euogion llawr!
William Williams (Gwilym Cyfeiliog) 1801-76

Tonau [10.10.10.10]:
Berlin (F Mendelssohn 1809-47)
Ellers (E J Hopkins 1818-1901)
Emyn Hwyrol (W H Monk 1823-89)

(Thanks to the Trinity)
Thou, O Father,
  art worthy of unfailing praise,
For giving generously
  blessings numerous as the dew;
 A full harvest
   thou hast given to us freely -
 We give thanks for
   all Thy gifts to our land.

To Thee, the Father,
  the Son, and the Holy Spirit,
The Three in One,
  we render praise in song,
 For the free gifts
   of Thy great wise providence,
 And the gifts of thy grace,
   to us guilty ones of earth!
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~