Troyte

Troyte's Chant (No 1)

Arthur Henry Dyke Troyte 1811-57


A welaist ti'r ddau a ddaeth gyda'r hwyr? (W Rhys Nicholas 1914-96)
Aeth Mair a Joseff dan olau'r lloer
(Gwynfil Rees)
Fy Nuw fy Nhad tra bwyf o hyd
Mawr yw y wyrth y mae rhin
(James Nicholas)
Molwch yr Arglwydd yn ei wirdda saint
Roedd rhywrai yn dweud mai ffl oeddem ni
(W Rhys Nicholas 1914-96)
Tad tragwyddoldeb plygaf ger dy fron
Trig gyda mi fy Nuw mae'r dydd yn ffoi
Y bore fu a'i rudd fel rhos


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home