Rhyfeddu'r wyf a mawr ryfeddod yw

1,2,3,(4,5,6);  1,(3);  1,4,5.
(Hyder am ymwared er gwaethaf pla calon)
Rhyfeddu'r wyf, a mawr ryfeddod yw,
Fy ngharu erioed, y gwaela' o ddynolryw,
 Cael yn ei dŷ,
   o fewn ei furiau le,
 Ac enw gwell nag welir
   īs y ne'.

Paham yr wyf mor bell oddiwrth fy Nuw?
Fy nghalon wag,
  mor ffol a gwammal yw!
 Pa fodd na bai fy meddwl,
   ddydd a nos,
 A'm henaid fry wrth Dduw yn glynu'n glos.

Duw, attal di rwysg
  fy meddyliau ffol,
A dena'm serch
  a'm calon ar dy ol,
 Yn holltau'r Graig
   dod im' ymgeleddfa glyd,
 Mewn tawel hedd,
   nes myn'd trwy'r anial fyd.

Fy enaid, cod, a dos
  ym mlaen yn hy',
Ymestyn mwy tua phorth
  y ddinas fry,
 Lle mae gwir hedd,
   gorfoledd yn parhau,
 A chael o hyd
   yn hyfryd eu mwynhau.

Fel haul yn llon,
  boed imi deithio o hyd,
Nes gorphen fy milwriaeth
  yn y byd,
 A meddwl pur,
   ac 'wyllys bywiol llon,
 Nes gado o'm hol
   yr hudol ddaear hon.

Brawd yw Efe
  i'r llwythog ar y llawr,
Dof ar ei bwys
  i fynu o'r cystudd mawr;
 Ni thrig yn ol un ewin,
   er mor wan,
 O'r anial dir
   fe'u mynir yn y man.
Fy ngharu erioed :: Os carodd Duw

1,4,5: Casgliad D Jones 1810
2,6: Casgliad Morris Davies 1835
3: cyf. John Thomas 1730-1803 o waith Isaac Watts 1674-1748

Tonau [10.10.10.10]:
Berlin (F Mendelssohn 1809-47)
Birmingham (Francis Cunningham)
Bont-Newydd (John Roberts 1822-77)
Clod (alaw Gymreig)
Ellers (E J Hopkins 1818-1901)
Emyn Hwyrol (W H Monk 1823-89)
Langley (F A Gore-Ouseley 1825-89)

gwelir:
  Mae eglwys Dduw trwy'r ddae'r a'r nef yn un
  Paham yr wyf mor bell oddiwrth fy Nuw?

(Confidence in deliverance despite the heart's plague.)
I wonder, and a great wonder it is,
I am ever loved, the worst of humankind,
 To get in thy house,
   within its walls, a place,
 And a name better than is to be seen
   under heaven.

Why am I so far away from my God?
My empty heart,
  how foolish and fickle it is!
 O that somehow my thought would,
   day and night,
 And my soul up by God stick closely.

God, halt thou
  the ostentation of my foolish thoughts,
And attract my affection and my heart
  after thee,
 Cleaving the Rock
   which becomes a secure refuge,
 In quiet peace, until
   coming through the desert world.

My soul, arise, and go
  forwards in confidence,
Reach henceforth towards the portal
  of the city above,
 Where there is true peace,
   continuous rejoicing,
 And getting always
   delightfully to enjoy them.

Like the sun cheerfully,
  let me travel always,
Until finishing my military service
  in the world,
 With a pure thought,
   and a cheerful, lively will,
 Until leaving behind me
   this alluring world.

A Brother is He
  to the burdened on the earth,
I will come beside him
  up out of the great affliction;
 Not one toe-nail shall remain,
   although so weak,
 From the desert land
   they are to be brought soon.
I am ever loved :: If God loved

tr. 2014 Richard B Gillion

(Inconstancy lamented)Why is my heart so far from thee,
 My God,
   my chief delight?
Why are my thoughts
  no more by day
 With thee, no more by night?

Why should my
  foolish passions rove?
 Where can such
   sweetness be,
As I have tasted
  in thy love,
 As I have found
   in thee?

Wretch that I am
  to wander thus,
 In chase of
   false delight!
Let me be fasten'd
  to thy cross
 Rather than
   lose thy sight.

Make haste, my days,
  to reach the goal;
 And bring my
   heart to rest
On the dear centre
  of my soul, -
 My God, my
   Saviour's breast.

 

Isaac Watts 1674-1748

Tunes [CM 8686]:
  Chester (The Christian Psalmist 1836)
Windsor (Christopher Tye c.1505-73)
York (Scottish Psalter 1615)

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~