Rhagom Filwyr Iesu

(Cān yr Eglwys Filwriaethus)
Rhagom, filwyr Iesu
 Awn i'r gad yn hy!
Gwelwn groes ein Prynwr
 Hon yw'n cymorth cry';
Crist, frenhinol Arglwydd,
 Yw'n Harweinydd mad;
Chwifio mae ei faner,
 Geilw ni i'r gad.

 Rhagom, filwyr Iesu!
 Awn i'r gad yn hy!
 Gwelwn groes ein Prynwr
 Hon yw'n cymorth cry'.

Arwydd buddugoliaeth,
 Wna i Satan ffoi;
Filwyr ffyddlawn Iesu,
 Dowch yn ddiymdroi:
Seiliau uffern grynant
 Gan y nerthol floedd,
Frodyr, bloeddiwch eto,
 Molwch Ef ar goedd.

Fel rhyw fyddin arfog
 Symud, Eglwys Dduw!
Frodyr, lle y troediwn,
 Llwybr y seintiau yw;
Nid ym ni'n rhanedig,
 Ond un corff di-goll,
Un mewn ffydd a gobiath,
 Un mewn cariad oll.

Llawer teyrnas gyfyd,
 Yna rywbryd syrth;
Ond am Eglwys Iesu,
 Byth y saif ei phyrth.
Er pob brad ni lwydda
 Dyfais uffern ddu,
Gan i'r Iesu addaw
 Byddaf fi o'ch tu.

Dowch gan hynny, bobloedd
 Dyma'r dedwydd lu;
Y fuddugol anthem
 Seiniwch gyda ni:
Moliant ac anrhydedd
 Byth i'r Iesu glan;
Dynion ac angylion
 Unant yn y gan!
hy' :: hyf
cry' :: cryf

Cyf. Lewis Edwards 1809-1887

Tonau [6565T]:
  ? (J H Roberts 1848-1924)
Caledfryn / Vexillum (Henry Smart 1813-79)
St Gertrude (Arthur Sullivan 1842-1900)

(The Song of the Church Militant)
Onward, soldiers of Jesus
 Let us go to the battle boldly!
Let us see the cross of our Redeemer
 This is our strong help;
Christ, a royal Lord,
 Is our virtuous Leader;
His banner is waving,
 It calls us to the battle.

 Onward, soldiers of Jesus
  Let us go to the battle boldly!
 Let us see the cross of our Redeemer
  This is a strong help.

A sign of victory,
 Which will make Satan flee;
Faithful soldiers of Jesus,
 Come without delay:
Hell's foundations tremble
 With the mighty shout,
Brothers, shout again,
 Praise Him publicly.

Like some armed army
 Move, God's Church!
Brothers, the place we tread,
 Is the path of the saints;
We are not divided,
 But one unfailing body,
One in faith and hope,
 All one in love.

Many a kingdom which rises,
 Then sometime falls;
But as for the Church of Jesus,
 Forever will stand its gates.
Despite every treachery, never will succeed
 The scheme of black hell,
Since Jesus promises
  I will be on your side.

Come therefore, peoples
 Here is the happy host;
The victorious anthem
 Sound with us!
Praise and honour
 Forever to holy Jesus;
Men and angels
 Unite in the song.
::
::

tr. 2010 Richard B Gillion

 
Onward, Christian soldiers,
 marching as to war,
With the cross of Jesus
 going on before.
Christ, the royal Master,
 leads against the foe;
Forward into battle
 see His banners go!

 Onward, Christian soldiers,
  marching as to war,
 With the cross of Jesus
  going on before.

At the sign of triumph
 Satan's host doth flee;
On then, Christian soldiers,
 on to victory!
Hell's foundations quiver
 at the shout of praise;
Brothers lift your voices,
 loud your anthems raise.

Like a mighty army
 moves the church of God;
Brothers, we are treading
 where the saints have trod.
We are not divided,
 all one body we,
One in hope and doctrine,
 one in charity.

Crowns and thrones may perish,
 kingdoms rise and wane,
But the church of Jesus
 constant will remain.
Gates of hell can never
 'gainst that church prevail;
We have Christ's own promise,
 and that cannot fail.

Onward then, ye people,
 join our happy throng,
Blend with ours your voices
 in the triumph song.
Glory, laud and honour
 unto Christ the King,
This through countless ages
 men and angels sing.
 
 

1865 Sabine Baring-Gould 1834-1924

Tunes [6565T]:
St Gertrude (Arthur Sullivan 1842-1900)
Rachie (Caradog Roberts 1878-1935)

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~