Pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll

1,2,3,(4).
(Llef y pechadur)
Pechadur wyf
  a aeth yn llwyr ar goll,
O'm pen i'm traed
  yn euog, aflan, oll;
 Tan glwyfau dwys,
   tra dyfnion, trymion, trist,
 Ond Meddyg rhad i'm bath
   yw Iesu Grist.

Efe ei Hun,
  i roddi im' iachd,
Yw'r Un a fedd
  bob gras a rhinwedd rhd;
 Ac ato Ef,
   sy'n ffynnon o bob dawn,
 Mi goda'm llef hwyr,
   bore, a phrydnawn.

O! Iesu gwiw,
  golch fi o'm pen i'm traed,
Trwy rinwedd pur
  dy werthfawr Ddwyfol waed;
 Rho heddwch im'
   rhag euog ofnus gur,
 A llanw fi
   'th anian sanctaidd bur.

Fy Iesu,
  mae diferyn bach o'th hedd,
Mewn byd o boen
  yn beraidd hyfryd wledd:
 O'r afon fydd
   i'w hyfed mewn mwynhd,
 Fel melus wn,
   yn hyfryd dŵ ein Tad.
Ac ato Ef :: Ac arno Ef

Thomas Jones 1756-1820

Tonau [10.10.10.10]:
Bala (Guillaume Franc 1520-91)
Erfyniad (alaw Gymreig)
Griddfaniad (Morris Davies 1796-1876)
Guestwick (< 1835)

(The sinners's cry)
A sinner am I
  who is going completely to perdition,
From my head to my feet
  all guilty, unclean;
 Under serious wounds
   so deep, heavy, sad,
 But a free Physician for my condition
   is Jesus Christ.

He Himself,
  to give me health,
Is the One who possesses
  every grace and free merit;
 And unto Him
   who is the fount of every gift,
 I will raise my voice, evening,
   morn, and afternoon.

O worthy Jesus,
  wash me from my head to my feet,
Through the pure merit
  of thy precious Divine blood;
 Give peace to me
   from a guilty, fearful stroke,
 And fill me
   with thy holy, pure nature.

My Jesus,
  a small drop of the peace is,
In a world of pain
  a sweet, delightful feast:
 From the river of faith
   to be drunk in enjoyment,
 Like sweet wine,
   in the delightful house of our God.
And unto Him :: And upon Him

tr. 2015 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~