O Iesu gwiw gwyn fyd a brofo'th Ddawn

1,2,(3).
(Melysder cariad a chymdeithas Crist)
O Iesu gwiw,
  gwyn fyd a brofo'th ddawn,
A'th gariad pur,
  yn felys nerthol iawn;
 Digonedd wyt
   i hwn, tra ynddo chwyth,
 Nid oes i'w gael,
   na'i geisio'n rhagor byth.

Hardd Iesu, wyt
  hyfrydwch nefol lu;
Mor br i'r glust
  yw sain dy enw cu!
 I'r genau mae
   fel ml, yn felys bur,
 Fel nefol wn
   i'r galon dan ei chur.

Am danat, Iesu,
  'n fynych mae fy nghŵyn!
Pa bryd y cf
  dy lon ymweliad mwyn?
 Pa bryd y gwnai
   fi'n llawen dy wedd?
 Pa bryd y cf
   fy llenwi o dy hedd?
Thomas Jones 1756-1820

Tonau [10.10.10.10]:
Deptford (<1875)
Erfyniad (alaw Gymreig)
Gibeon (Samuel Wesley 1691-1739)
Upton (<1829)

gwelir:
'Does eisiau'n bod nac ofn na chlais na chlwy'
Gwaith gruddfan sydd gan bwys euogrwydd du

(The sweetness of the love and fellowship of Christ)
O worthy Jesus,
  blessed is he who experiences thy gift,
And thy pure love,
  very strongly sweet;
 Sufficient thou art
   to him, while he has breath in him,
 There is nothing else to get,
   nor ever anything more to seek.

Beautiful Jesus, thou art
  the delight of a heavenly host;
How sweet to the ear
  is the sound of thy dear name!
 To the mouth thou art
   like honey, purely sweet,
 Like heavenly wine
   to the heart under its wound.

About thee, Jesus,
  often is my complaint!
When may I get
  thy gentle, cheerful visit?
 When wilt thou make
   me joyful with thy countenance?
 When may I get
   filled with thy peace?
tr. 2019 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~