O brydferth Seion godwyd fry

O! brydferth Seion, godwyd fry,
O! brydferth ddinas garaf fi;
 Hardd yw ei phyrth o berlau byw,
 Hardd yw ei theml a'i haul yw Duw!
Ef a fu farw ar Galfari,
Egyr y perlog byrth i mi.

  Seion, Seion, hawddgar Seion;
   O! brydferth Seion,
     Dinas wen ein Duw!
  Seion, Seion, hawddgar Seion;
   O! brydferth Seion,
     Dinas wen ein Duw!

Prydferth yw'r nef, bob bro a bryn,
Prydferth angelion, yn eu gwyn;
 Hyfryd ganiadau seinir fry,
 Peraidd delynau sydd i'r llu,
Yno caf foli'm Crist a'i waed -
Yno'r addolaf wrth ei draed.

Prydferth goronau ar bob pen,
Prydferth yw'r palmwydd hyd y nen;
 Prydferth yw gwisgoedd
   meibion Duw,
 Prydferth yw pawb nt yno'i fyw.
Yno 'rwy'n myn'd i foli'm Nr,
Yno caf heddwch hir a phr.

Prydferth yw gorsedd Iesu'm Duw,
Per yw caniadau engyl gwiw,
 Hyfryd yw gorphwys hwnt i'r bedd;
 Hyfryd yw cartref
   bythol hedd.
Yno caf wel'd fy Ngheidwad cu,
Tyred i'm cartref gyda mi.
cyf. John Jenkins (Gwili) 1872-1936

Tn [888888+8.10.8.10]: Beautiful Zion
    (1850 Thomas J Cook 1826-96)

Oh beautiful Zion, built above,
Oh beautiful city that I love;
 Splendid are her gates of living pearls,
 Splendid is her temple whose sun is God!
He who died on Calvary,
Will open the pearly gates for me.

  Zion, Zion, splendid Zion;
   Oh beautiful Zion,
     blessed City of our God!
  Zion, Zion, splendid Zion;
   Oh beautiful Zion,
     blessed City of our God!

Beautiful is heaven, every vale and hill,
Beautiful angels, in their white;
 Delightful songs to be sounded above,
 Sweet harps the host have,
There I may praise Christ and his blood -
There I will worship at his feet.

Beautiful crowns on every head,
Beautiful are the palm trees up to the sky;
 Beautiful are the garments
   of the sons of God,
 Beautiful are all who go there to live.
There I am going to praise my Master,
There I may have peace long and sweet.

Beautiful in the throne of Jesus my God,
Sweet arethe songs of worthy angels,
 Delightful is rest beyond the grave;
 Delightful is the home
   of everlasting peace.
There I will get to see my dear Saviour,
Come to my home with me.
tr. 2013 Richard B Gillion
Beautiful Zion, built above,
Beautiful city that I love!
 Beautiful gates of pearly white,
 Beautiful temple - God its light!
He who was slain on Calvary,
Opens those pearly gates to me.

  Zion, Zion, lovely Zion,
   Beautiful Zion,
     city of our God.
  Zion, Zion, lovely Zion,
   Beautiful Zion,
     city of our God.

Beautiful heav'n where all is light,
Beautiful angels, clothed in white;
 Beautiful strains that never tire,
 Beautiful harps thro' all the choir;
There shall I join the chorus sweet,
Worshipping at the Saviour's feet.

Beautiful crowns on every brow,
Beautiful palms the conquerors' show;
 Beautiful robes
   the ransomed wear,
 Beautiful all who enter there;
Thither I press with eager feet,
There shall my rest be long and sweet.

Beautiful throne for Christ our King,
Beautiful songs the angels sing;
 Beautiful rest - all wanderings cease,
 Beautiful home
   of perfect peace;
There shall my eyes the Saviour see;
Haste to this heavenly home with me.
1850 George Gill 1820-80

Tune [888888+8.10.8.10]: Beautiful Zion
    (1850 Thomas J Cook 1826-96)

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Worship Resources ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~