Nesawn nesawn mewn myfyrdodau pur
Neshawn neshawn mewn myfyrdodau pur

1,2,3a,(4,5),6;  1,2,(3b),6.
(Bwrdd yr Arglwydd)
Nesawn, nesawn
  Mewn myfyrdodau pur,
At fwrdd ein Harglwydd,
  I gydgofio'i gur;
 A rho'ed y Brenin
   Mawr ar hyn o bryd
 Ei ŵyneb hoff,
   Tra byddom yma 'nghyd.

O! am gael ffydd
  I gydfwynhau y wledd,
'Does neb o'i bath
  I'w chael tu yma i'r bedd;
 Y cariad mawr,
   A unodd Duw a dyn,
 Sy yma'n awr,
   Yn gwneyd y saint yn un.

Diolchwn am
  Y portreadau hyn,
I droi'n myfyrdod
  I Galfaria fryn;
 Coffawn y dryllio
   Mawr dan wg y ne' -
 Coffawn y gwaed,
   Dywalltwyd yn ein lle.

[Diolch a wnawn
  Am yr arwyddion hyn
 I droi ein meddwl
  At yr Iesu gwyn;
 Coffawn yr aberth
   Mawr a wnaeth efe,
 Coffawn y gwaed,
   Dywalltwyd yn ein lle.]

Pwy all anghofio'r
  Cwpan rhyfedd iawn,
O soriant Duw
  Ac uffern dỳn yn llawn?
 "Y cwpan hwn"
   A yfodd Crist o'i fodd,
 A nef i ni
   Drwy hyn a barotôdd.

Ymwystlwn oll
  I'n Brenin, o un fryd,
I ddwyn y groes
  Gan herio gwawd y byd;
 Na chaed ein Harglwydd
   Un yn gwisgo rhith
 Na hunan dwyllwr
   Yma yn ein plith.

O nerth i nerth,
  Yr awn mewn newydd hwyl,
Nes d'od yn nghyd
  At fwrdd y nefol ŷyl:
 O! ddedwydd saint
   Ymlonnwch yn gytûn,
 Os da yw hyn,
   Beth fydd y nef ei hun?
Nesawn, nesawn :: Neshawn, neshawn
'Does neb :: 'Does un
Sy yma'n awr :: Sydd yma nawr

William Ambrose (Emrys) 1813-73

Tonau [10.10.10.10]:
Bartholdy (F Mendelssohn-Bortholdy 1809-47)
Ellers (E J Hopkins 1818-1901)
Ffigysbren (Hen Garol Gymraeg)
Navarre (Sallwyr Genefa 1551)

(The Lord's Table)
Let us draw near, draw near
  In pure meditations,
To the table of our Lod,
  To remember together his pain;
 And may the great King
  Bestow nowadays
 His dear face,
  While we are here together.

O to get faith
  To enjoy together the feast,
There is nothing of its kind
  To be had this side of the grave;
 The great love,
   Which united God and man,
 Is here now,
   Making the saints one.

Let us give thanks for
  These portrayals,
To turn our meditation
  To Calvary hill;
 Let us remember the great
   Harrowing under heaven's frown -
 Let us remember the blood,
   Poured out in our place.

[Thanks let us give
   For these signs
 To turn our thought
   To blessed Jesus;
  Let us remember the great
    Sacrifice he made,
  Let us remember the blood,
    Poured out in our place.]

Who can forget the
  Very wonderful cup,
Of the indignation of God
  And fierce hell full?
 "This cup"
   Which Christ drank voluntarily,
 And heaven for us
   Through this he provided.

Let us all pledge
  To the King, of one intent,
To carry the cross
  Challenging the scorn of the world;
 May our Lord not have
   Anyone wearing hypocrisy
 Nor a self-deceiver
   Here among us.

From strength to strength,
  Let us go with new enthusiasm,
Until coming together
  To the table of the heavenly festival:
 O happy saints!
   Cheer each other in agreement,
 If this is good,
   What shall be heaven itself?
::
::
::

tr. 2016 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~