Mi welaf wlad uwch byd a llawer gwell

(Y wlad well)
Mi welaf wlad uwch byd,
  a llawer gwell,
Cartrefle'r saint,
  tu hwnt i'r sÍr yn mhell;
 Gwlad gwynfyd llawn,
   preswylfa Duw a'r Oen;
 Ni ddaw i hon na phechod,
   bai, na phoeu.

Gwlad dda, heb wae,
  gwlad wedi ei rhoi dan sel,
Llifeirio mae ei ffrwyth
  o laeth a mÍl;
 Grawn sypiau gwiw
   i'r anial dir sy'n dod,
 Gwlad nefol yw,
   uwch law mynegi ei chlod.
1: anadnabyddus
Didymus, Nefyn.
Seren Gomer, 1822, cyf. v., t.d. 246.
2: Ann Griffiths 1776-1805

Tonau [10.10.10.10]:
Clod (Alaw Gymreig)
Coburg (alaw Ellmynig)
Pax Dei (J B Dykes 1823-76)
Penitentia (Edward Dearle 1806-91)

gwelir: Gwlad dda heb wae glad wedi ei rhoi dan sel

(The better land)
I see a land above the world,
  and much better,
The homeland of the saints,
  far on the other side of the stars;
 A land of full blessedness,
   the residence of God and the Lamb;
 No sin will come to this,
   nor fault, or pain.

A good land, without woe,
  a land put under a seal,
Flowing is its fruit
  with milk and honey;
 Worthy grape-clusters
   which are coming into the desert land,
 A heavenly land it is,
   its praise beyond expression.
tr. 2014 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Worship Resources ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~