Mae eglwys Dduw trwy'r ddae'r a'r nef yn un

(Undeb yr eglwys)
1,(2,3),4;  1,4,(5,(6));  1,4,7.
Mae eglwys Dduw,
  trwy'r ddae'r a'r nef yn un,
Y meirw a'r byw,
  a'u cydsain yn gytun;
 "Teilwng yw'r Oen,"
   medd seintiau sy'n y nef,
 "Teilwng yw'r Oen,"
   yw'n llafar ninnau a'n llef.

Crist yw ein gwledd,
  ein hedd, a'n cyfiawnhd,
Ffordd fywiol, rwydd,
  i'n dwyn i ŵydd
     ei Dad;
 Ei arogl Ef
   sy'n llenwi'r nef yn llawn,
 Pereiddio mae
   weddau ffiaidd iawn.

O Basan bell
  mae'n cyrchu ambell un
Yn ol i'w dŷ,
  y teulu hardd, cytun:
 O ddyfnder mr
   daw rhagor eto'n rhydd,
 Y Bugail mwyn
   a'u dwg i oleu'r dydd.

Darfydded sn,
  am bob ymryson mwy,
Partiol farn,
  a rhagfarn 'lawr a hwy;
 Doed ysbryd hedd,
   tangnefedd yn eu lle,
 A chariad pur,
   o'r cariad sy yn y ne'.

Gwna fi fel pren
  planedig, O fy Nuw,
Yn r ar lan,
  afonydd dyfroedd byw;
 Yn gwreiddio ar led,
   a'i ddeil
      heb wywo mwy,
 Yn ffrwytho dan,
   gawodydd ddwyfol glwy.

Cenadon hedd,
  mewn efengylaidd iaith,
Sy'n galw i'r wledd,
  dros fr yr India faith;
 Caiff Hotentots,
   coroniaid dua'u lliw,
 Farbaraidd lu,
   eu dwyn i deulu Duw.

Doed teulu'r nef,
  ar fr o wydr clir,
Sy'n sefyll ger ei fron
  mewn gwisgoedd pur;
 Doed plant y llawr a
   phlant Paradwys fry
 I roi ynghyd y clod
   i'r Iesu cu.
1: cyf. Mr John Thomas, Manafon, Sir Drefaldwyn -1771-
    Trysorfa Auraidd i Blant Duw 1771
  (o waith anad. Isaac Watts 1674-1748)
priodolwyd hefyd i   |   attributed also to
    John Thomas 1730-1803

2: ?
3: Edward Jones 1761-1836
4: Ann Griffiths 1776-1805
  neu   |   or
Edward Jones 1761-1836
5-6: Ann Griffiths 1776-1805
7: Hymnau Hen a Newydd

- - - - -
Mae eglwys Dduw,
  trwy'r ddae'r a'r nef yn un,
Y meirw a'r byw,
  a'u cydsain yn gytun;
 "Teilwng yw'r Oen,"
   medd seintiau sy'n y nef,
 "Teilwng yw'r Oen,"
   yw'n llafar ninnau a'n llef.

Ei fywyd gln, ei chwys,
  a'i riddfan roes,
A'i angeu llawn,
  dl cyflawn ar y groes:
 Daw ffrwyth ei loes,
   a grym eiriolaeth gref,
 A'r eiddil gwan
   yn gadarn gydag Ef.

Brawd yw Efe
  i'r llwythog ar y llawr;
Df ar Ei bwys
  i fyny o'r cystudd mawr:
 Ni thrig yn l un ewin,
   er mor wn,
 O'r anial dir
   fe'u mỳnir yn y mn.
1: cyf. Mr John Thomas, Manafon, Sir Drefaldwyn -1771-
2-3: William Williams 1717-91

Tonau [10.10.10.10]:
Bont-newydd (Ieuan Gwyllt 1822-77)
Clod (alaw Gymreig)
Navarre (Sallwyr Genefa 1551)
Pax Dei (J B Dykes 1823-76)
Penitentia (E Dearle 1806-91)
Toulon (<1875)
Truro (<1875)
Upton (<1829)

gwelir:
  Darfydded sn am bob ymryson mwy
  Darfydded sn am haeddiant dyn a'i rym
  Doed mawr a bach o s a gwaelach ryw
  Gwna fi fel pren planedig O fy Nuw
  O Basan bell mae'n cyrchu ambell un
  Rhyfeddu'r wyf a mawr ryfeddod yw

(The unity of the church)
 
The church of God is,
  through earth and heaven one,
The dead and the alive,
  with their chorus in agreement;
 "Worthy is the Lamb,"
   say the saints who are in heaven,
 "Worthy is the Lamb,"
   is our own speech and cry.

It is Christ who is our feast,
  our peace, and our justification,
A free, living way,
  to lead us to the presence
     of his Father;
 It is His scent
   which is filling heaven fully,
 Sweetening it is
   very detestable prayers.

From distant Bashan
  he is fetching one by one
Back to his house,
  The beautiful family, united:
 From the depth of the sea
   yet more shall come free,
 The gentle Shepherd
   shall lead them to the light of day.

Let fade away a mention,
  of every contention henceforth,
Party judgement,
  and prejudice down with them;
 May a spirit of peace,
   tranquility come in their place,
 And pure love,
   from the love which is in heaven.

Make me like a tree
  planted, O my God,
Freshly by the side,
  of rivers of living water;
 Rooting widely,
   and its leaves without
      withering henceforth,
 Bearing fruit under
   showers of a heavenly wound.

Messengers of peace,
  in evangelistic language,
Which call to the feast,
  across the sea vast Indian;
 Hotentots may obtain,
   crownings of blackest colour,
 A barbarian host,
   brought to the family of God.

Let the family of heaven come,
  on a sea of clear glass,
Who stand before him
  in pure garments;
 Let the children of the earth and
   the children of Paradise above come
 To give together the praise
   to dear Jesus.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - -
The church of God is,
  through earth and heaven one,
The dead and the alive,
  with their chorus in agreement;
 "Worthy is the Lamb,"
   say the saints who are in heaven,
 "Worthy is the Lamb,"
   is our own speech and cry.

His holy life, his sweat,
  and his groans which he gave,
And his full death,
  which pays fully on the cross:
 The fruit of his anguish, and his strong
   supplication's force, shall bring
 The feeble week
   to be firm with Him.

A Brother is He
  to the burdened on the earth;
I shall come to lean on Him
  up from the great tribulation:
 Not one toe-nail shall remain,
  although so weak,
 From the desert land
   they are to be brought soon.
tr. 2009,19 Richard B Gillion
 
 
Let brethren cease
  of party names to speak -
Of party strife -
  have vanished "Jew and Greek:"
 Sweet Peace appear,
   and Love thy seat maintain,
 That holy Love,
   which chief in heaven doth reign.
tr. 1854 Joseph Morris

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~