Langley

[10.10.10.10]

:L :-- |l :t :d' :r' |m' :d' :t :t |l :-- ║M' :-- |r' :t :d' :s |l :d' :r' :r' |d' :-- ║

:M' :-- |r' :m' :d' :s |l :d' :t :l |se :-- ║T :-- |d' :t :l :d' |t :l :l :se |l  :-- ║

Frederick Arthur Gore-Ouseley 1825-89


O'm pen i'm traed annhraethol aflan wyf
Rhyfeddu'r wyf a mawr ryfeddod yw


Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home