Holley

Holly

[MH : 8888 : LM]

George Hews 1806-73


Agorwyd teml yr Arglwydd yn y nef
Cyn llunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen
Chwi bererinion Canaan wlad
'Does eisiau'n bod nac ofn na chlais na chlwy'
(Dduw mawr a ymostyngi di?) / Great God and wilt Thou condescend?
Fy ph´ol yma sydd yn llawn
Hwn yw yr hyfryd fore ddydd
I Ti dymunwn fyw O Iesu da
(Howell Elvet Lewis [Elfed] 1860-1953)
O Iesu frenin Seion fryn
Pererin wyf mewn anial dir (Sychedig am gyusuron gwir)
Po dryma'r groes agosa'r nef
Tad tragwyddoldeb plygaf ger dy fron
Wel f'enaid c'od sefydla'th wammal fryd
Y Bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home