Holl nerthoedd nef angelion saint

(Mawl am brynedigaeth gras)
Holl nerthoedd nef, angelion, saint, 
 Tylwythau daear las, 
Cydgenwch newydd gn o fawl
 Am waredgol ras.

Y gras ymgronai'n fr didrai
 Nes llenwi mynwes Duw,
Cyn gosod seiliau bryniau'r byd,
 At euog ddynol ryw.

Y gras anfonai'r Priod Fab
 I barthau isa'r llawr,
I'n codi o'r dyfnderau i'r ln
 I wynfyd nefoedd fawr.

Y gras a lifodd ar y pren
 Yn afon fawr ddidrai,
I olchi ymaith feiau'r byd
 A chnu'r aflan rai.

Pan ddelo'r brynedigol dorf
 Yn iach i ben eu taith,
Eu cn fydd am achubol ras
 I drag'wyddoldeb maith.
William Rees (Gwilym Hiraethog) 1802-83

Tonau [MC 8686]:
    Winchester (Salmydd Este 1592)
    York (Salmydd Ysgotaidd 1615)

(Praise for the redemption of grace)
All ye powers of heaven, angels, saints,
 Tribes of the blue-green earth,
Sing together a new song of praise
 For delivering grace.

The grace would collect as an unebbing sea
 Until filling the bosom of God,
Before setting the foundations of the world,
 Towards guilty human-kind.

The grace would send the Bride-groom
 To the lowliest regions of the earth,
To raise us up from the depths
 To the bliss of great heaven.

The grace which flowed on the tree
 As a great unebbing river,
To wash away the faults of the world
 And bleach the unclean ones.

When the redeemed throng comes
 Whole to the end of their journey,
Their song will be about saving grace
 For a vast eternity.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Worship Resources ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~