Gwna fi fel pren planedig O fy Nuw

1,2,(3,4,5);  1,5,(6).
(Y Pren Ffrwythlawn)
Gwna fi fel pren
  planedig, O! fy Nuw,
Yn r ar lan
  afonydd dyfroedd byw,
 Yn gwreiddio ar led,
   a'i ddail heb wywo mwy,
 Ond ffrwytho dan
   gawodydd dwyfol glwy'.

Gwlad dda, heb wae,
  gwlad wedi ei rhoi dan sêl,
Llifeirio mae,
  a'i ffrwyth o laeth a mêl;
 Grawnsypiau gwiw
   i'r anial dir sy'n dod;
 Gwlad nefol yw,
   uwchlaw mynegi ei chlod.

Jehofa yw,
  yn un 'i Enw pur,
Cyflawnwr gwiw
  ei addewidion gwir;
 Mae'n codi ei law,
   cenhedloedd ddaw i maes,
 Nodedig braw'
   o'i rydd anfeidrol ras.

Cenhadon hedd,
  mewn efengylaidd iaith,
Sy'n galw i'r wledd
  dros fr yr India faith;
 Caiff Hotentots,
   Goraniaid dua' eu lliw,
 Farbaraidd lu,
   eu dwyn i deulu Duw.

Gad imi fyw,
  ynghanol pob rhyw bla,
Dan gysgod clyd
  adenydd Iesu da;
 A'm tegwch gwir
   fel olewydden wiw
 O blaniad teg
   daionus Ysbryd Duw.

Ac yna caf
  mewn haf dragwyddol ddydd,
Y palmwydd teg
  a'r goron ddysglaer sydd
 Yng nghadw gan
   yr Iesu pur i'w saint,
 Mewn dedwydd fyd -
   O nefol hyfryd fraint.
Ond ffrwytho :: Yn ffrwytho
Gad imi fyw :: Fel byddwyf byw

1-4: Ann Griffiths 1776-1805
5-6: Anad.

Tonau [10.10.10.10]:
All Souls (John Yoakley 1860-1932)
Bala (Guillaume Franc 1520-70)
Clod / Ffigysbren (alaw Gymreig)
Erfyniad (alaw Gymreig)
Griddfaniad (Morris Davies 1796-1876)
Margaret (Caradog Roberts 1878-1935)
Navarre (1551 Sallwyr Genefa)
Song 24 (Orlando Gibbons 1583-1625)

gwelir:
  Cenadon hedd mewn efengylaidd iaith
  Cyfammod rhad i gyd o drefniad Duw
  Doed mawr a bach o s a gwaelach ryw
  Mae eglwys Dduw trwy'r ddae'r a'r nef yn un
  O gad im' fod yn nghanol trallod trist

(The Fruitful Tree)
Make me like a tree
  planted, O my God,
Freshly by the side,
  of rivers of living water;
 Rooting widely,
   and its leaves with no more withering,
 Bearing fruit under
   showers of a heavenly wound.

A good land, without woe,
  a land given under a seal,
Gushing it is,
  and its fruit of milk and honey;
 Worthy grape-clusters
   which are coming to the desert land.
 A heavenly land it is,
   above expression of its praise.

Jehovah is,
  one with his pure Name,
A worthy fulfiller
  of his true promises;
 He raises his hand,
   nations come forth,
 A distinctive experience
   of his free, immeasurable grace.

Messengers of peace,
  in evangelistic language,
Which call to the feast,
  across the vast sea of India;
 Hotentots,
   Coronians of blackest colour,
 A barbarian host,
   may get brought to the family of God.

Let me live
  amidst every kind of plague,
Under the cosy shade
  of the wings of good Jesus;
 And my worthy fairness
   like a worthy olive tree,
 From the fair planting
   of God's good Spirit.

And there I shall have
  in the summer of eternal day,
The fair palm
  and the shining crown which is
 Kept by
   pure Jesus for his saints,
 In a happy world -
   Oh delightful, heavenly privilege!
Bearing fruit :: But bearing fruit
Let me live :: Thus will I live

tr. 2009 Richard B Gillion

 
God, make me like
  a tree well planted grow
tr. H A Hodges 1905-76

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~