Griddfaniad

[10.10.10.10]

modd Lah
|L :- :l :t |d':- :r':- |m':r':d':t |l :- :- :- ║

|T':- :d':r'|d':- :t :- |l :t :d':r'|m':- :- :- ║

|M':- :f':m'|r':- :r':- |m':r':d':r'|l':- :- :- ║

|T :- :d':r'|m':d':t :r'|d':- :t :- |l :- :- :- ║

Morris Davies 1796-1876


At orsedd gras mi af i ddweyd fy nghwyn
Fy Nuw fy Nuw fy Mhrïod a fy Nhad
Gwna fi fel pren planedig O fy Nuw
Mae Seion wàn yn griddfan dàn y groes
Pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home