Fy Nhad a'm Duw gad i mi weld Dy wedd

(Tywys fi)
Fy Nhad a'm Duw,
  gad i mi weld Dy wedd
Yn oleu byw
  ar gyfyng lwybrau'r bedd:
 Rho'th Ysbryd pur
   i lonni'm calon wan,
 Nes drwy bob cur
   dof adref yn y man.

Mae tŷ fy Nhad
  tu hwnt i'r bryniau draw,
A'r nefol wlad
  o'i amgylch ar bob llaw;
 Tywyllwch mawr
   a chreigiau serth y sy
 I minnau'n awr -
   O Arglwydd, tywys fi!

'th gariad tỳn fi,
  drwy elynion oes;
A golch fi'n wyn
  yn ffynnon lawn y Groes;
 A phan gaf ddod
   i'm cartref yn y nef
 Mi seiniaf glod diddiwedd iddo Ef.
Ben Davies 1864-1937

Tonau [10.10.10.10]:
Bartholdy (F Mendelssohn-Bartholdy 1809-47)
Ellers (E J Hopkins 1818-1901)
Rhs (Caradog Roberts 1878-1935)

(Lead me)
My Father and my God,
  let me see thy face
In living light
  on the grave's narrow path:
 Give thy pure Spirit
   to cheer my weak heart,
 Until through every stroke
   I come home soon.

My Father's house is
  Beyond yonder hills,
And the heavenly land
  around it on every hand;
 Great darkness
   and steep hills there are
 For me now -
   O Lord, lead me!

With thy love draw me,
  through enemies of an age;
And wash me white
  in the full fount of the Cross;
 And when I get to come
   to my home in heaven
 I will sound endless acclaim unto Him.
tr. 2018 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~