Erfyniad

[10.10.10.10]

alaw Gymreig


At orsedd gras mi af i ddweyd fy nghwyn / The throne of grace is on our homeward way
Cyfammod hedd cyfammod cadarn Duw
Cyn llunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen
Darfydded sn am haeddiant dyn a'i rym
Fy Nuw fy Nuw fy Mhrod a fy Nhad
Gwna fi fel pren planedig O fy Nuw
Mae Seion wn yn griddfan dn y groes
O Iesu gwiw gwyn fyd a brofo'th Ddawn
O'm pen i'm traed annhraethol aflan wyf
Paham yr wyf mor bell oddi wrth fy Nuw?
Pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll


Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home