Emyn Hwyrol

Eventide

[10.10.10.10]

1861 William Henry Monk 1823-89


Gwlad dda heb wae - gwlad wedi ei rhoi dan sl
Mae brodyr im' a aethant yn y blaen
O aros gyda mi y mae'n hwyrhau (A'r nos ...) / Abide with me fast falls the eventide
O aros gyda mi y mae'n hwyrhau (Y mae'n ...) / Abide with me fast falls the eventide
Pan fwyf yn teimlo'n unig lawer awr
(John Roberts 1910-84)
Rhyfeddu'r wyf a mawr ryfeddod yw
Tad tragwyddoldeb plygaf ger dy fron
Trig gyda mi fy Nuw mae'r dydd yn ffoi / Abide with me fast falls the eventide
Tydi O Dad deilyngi gld di-lŷth


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home