Ellers

[10.10.10.10]

1869 Edward John Hopkins 1818-1901


Cyn llunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen
Fy Nhad a'm Duw gad i mi weld Dy wedd
Nes(h)awn nes(h)awn mewn myfyrdodau pur
O Arglwydd aros - aros gyda ni!
O aros gyda mi y mae'n hwyrhau
O Crist dyrchafwn heno o un fryd (G Owen 1897-1962) / Saviour again to thy dear name we raise (John Ellerton 1826-93)
Pan fwyf yn teimlo'n unig lawer awr
(John Roberts 1910-84)
Rhyfeddu'r wyf a mawr ryfeddod yw
Tad tragwyddoldeb plygaf ger dy fron
Trig gyda mi fy New mae'r dydd yn ffoi
Tydi O Dad deilyngi glôd di-lŷth
Wrth nesu at Dy allor lân O Dduw
(William Crwys Williams [Crwys] 1875-1968)
Ymgrymwn Arglwydd ger dy allor lân
(D Hughes Jones)


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home