Ein deddfwr Duw nid dim ond da a bair

(Duw yn Benarglwydd da)
Ein deddfwr, Duw,
  nid dim ond da a bair;
Holl lu y nef
  yn llon a wnant ei air:
 Ardderchog lu!
   ni thorant byth mo'i arch;
 Fel hyn trwy'r byd
   ei 'wyllys fo mewn parch.

Arfaethau Duw
  ynt uniawn, doeth, a da;
Ei gynghor saif,
  a'i holl ewyllys wna:
 O oes i oes,
   meddyliau calon Ir
 Sydd lawer trech
   na chedyrn dnau'r mr.

Fy enaid, cr
  arfaethau gras di-drai;
Ewyllys Nr
  roes Iesu dros dy fai:
 O'i fwriad ef
   mae'r clwyf lle mae dy nyth,
 A'th fwriad di
   o aros yno byth.

Os trefnodd siomi
  dy amcanion hoff,
Ac i ti fyn'd
  i'r bywyd mwy yn gloff,
 Na chwyna ddim;
   yr un Penarglwydd yw
 A drefnodd i ti
   gwrdd g ef, a byw.

"Dy farn ni ŵyraf,"
  medd fy Nefol Dad;
"Gweinyddaf i ti
  fwy na'r byd yn rhad:
 Dan bob rhyw loes,
   gwrandawaf ar dy gri,
 Cyfranog fyddi
   o'm sancteiddrwydd i.

"Oni wna Barnydd
  yr holl ddaear farn?"
Y pryfyn dyn
  ni wl o'm gwaith ond darn:
 Duw doeth nid all,
   Duw da ni wna, un cam;
 Fe ddengys ei
   holl lwybrau yn ddinam.

Ymgrymaf mwy,
  dan holl flinderau'r llawr,
I'r hwn a eistedd
  byth yn Frenin mawr:
 Ni flinodd neb
   o'i fodd er
     dechreu'r byd;
 Mae'n dwyn ei blant
   o'u poeni'r Ganaan glyd.

Ewyllys In
   a caffo mwy fy nghlod;
Pan ddelo drwg,
   pan fyddo da heb ddod,
 Fy nghn gaiff fod,
   Yr Arglwydd, ef sydd Dduw;
 Rhued y storm,
   fy Nhad sydd wrth y llyw.
David Charles 1803-80

Tonau [10.10.10.10]:
    Coburg (alaw Ellmynig)
    Clod (Hen Garol Gymraeg)

(God a good Supreme Lord)
Our judge, God,
  shall be only ever good;
All the host of heaven
  cheerfully do his word:
 An excellent host!
   they never break his command;
 Thus throughout the world
   be his will in revenrence.

The schemes of God
  are upright, wise, and good;
His counsel stands,
  and all his will shall do:
 From age to age,
   the thoughts of the Lord's heart
 Are far mightier
   than the strong waves of the sea.

My soul, love
  the unebbing purposes of grace;
The will of the Lord
  that Jesus fulfilled for thy fault:
 Of his intention
  is the wound where thy nest is,
 And thy intention
  of staying there forever.

If he arranged to disappoint
  thy fond ambitions,
And for thee to go
  into life more lame,
 Do not complain at all;
   the same supreme Lord he is
 Who arranged for thee
   to meet with him and live.

"Thy judgment I will not pervert,"
  says my Heavenly Father;
"I will adminster for thee
  more than the world freely:
 Under every kind of anguish,
  I will listen to thy cry,
 A partaker thou shalt be
   of my holiness.
 
"Shall not the Judge
  of the whole earth judge?"
The worm man
  shall only see a piece of my work:
 A wise God cannot,
   A good God will not, one step;
 He will show all
   his paths faultlessly.

I will bow evermore,
  under all the griefs of the earth,
To him who sits
  forever as a great King:
 He never grieved anyone
   voluntarily since the
     beginning of the world;
 He is leading his children
   from their pain to the secure Canaan.

The Master's will
  shall get evermore my praise;
When evil comes,
  when good does not come,
 My song shall get to be,
   The Lord, he is God;
 Let the storm roar,
   my Father is at the helm.
tr. 2017 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Worship Resources ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~