Cyn llunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen

1,2,((3),5);  1,2,4.
(Arfaeth Duw)
Cyn llunio'r byd,
 cyn lledu'r nefoedd wen,
Cyn gosod haul, na lloer,
 na sr uwchben,
  Fe drefnwyd ffordd
   yng nghyngor Tri yn Un
  I achub gwael
   golledig euog ddyn.

Trysorwyd gras,
 ryw annherfynol str,
Yn Iesu Grist
 cyn rhoddi deddf i'r mr;
  A rhedeg wnaeth
   bendithion arfaeth ddrud,
  Fel afon gref lifeiriol
   dros y byd.

I ddynol-ryw
 Iachawdwr gwiw a gaed,
Dros lwch y llawr
 fe roes ei werthfawr waed;
  Pob peth a ddaeth
   drwy'r iachawdwriaeth rad:
  Gwisg hardd i'r noeth,
   a chyfoeth ac iachd.

Ar dir na mr
  ei debyg gẁn nad oes;
Seraphiaid pur
  ni thraethant byth ei oes:
 Dringo a wnaf, trwy nerth
   ei ras, o'm gwae,
 Nes caffwy'n glir
   ei weled fel y mae.

Mae'r utgorn mawr
 yn seinio'n awr i ni
Ollyngdod llawn
 trwyr Iawn ar Galfari:
  Mawl ym mhob iaith
   trwy'r ddaear faith a fydd,
  Am angau'r groes,
   a'r gwaed a'n rhoes yn rhydd.
Peter Jones (Pedr Fardd) 1775-1845

Tonau [10.10.10.10]:
  Banbury (<1884)
Birmingham (1834 F Cunningham)
Bradford (Edward Hughes)
Clod/Ffigysbren (alaw Gymreig)
Erfyniad (alaw Gymreig)
Freiburg (J Freylinghausen 1670-1739)
Holley (George Hews 1806-73)
Navarre / Old 124th (1551 Sallwyr Genefa)

gwelir:
  Darfydded son am haeddiant dyn a'i rym

(God's Design)
Before the fashioning of the world,
 before the spreading of the bright heavens,
Before the placing of the sun, or moon,
 or stars overhead,
  A way was prepared
   in the counsel of the Three in One
  To save wretched,
   lost, guilty man.

Grace was treasured,
 some infinite store,
In Jesus Christ
 before law was given to the sea;
  And he made to run
   blessings of costly design,
  Like a strong, torrential river
   across the world.

To humankind
 a worthy Saviour who was had,
For the dust of the earth
 he gave his precious blood;
  Every thing that came
   through the free salvation:
  Beautiful clothing to the naked,
   and wealth and health.

On neither land nor sea
  do I know his like to be;
Pure seraphs
  shall never expound his life:
 Climb I shall, through the strength
   of his grace, from my woe,
 Until I get clearly
   to see him as he is.

The great trumpet is
 sounding now to us
Full absolution
 through the Satisfaction on Calvary:
  Praise in every language
   throughout the wide earth shall be,
  For the death of the cross,
   and the blood which he gave us freely.
tr. 2008,18 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~