Coburg

[10.10.10.10]

|M  :-- |m  :r  |d  :-- |r  :-- |m  :s  |f  :f  |m  :-- |-- :-- ║

|M  :-- |m  :r  |d  :-- |r  :-- |m  :s  |f  :r  |d  :-- |-- :-- ║

|S  :-- |s  :l_t |d' :-- |d' :-- |t  :s  |l  :l  |s  :-- |-- :-- ║

|D' :-- |m  :f  |r  :-- |s  :-- |d  :m  |r  :r  |d  :-- |-- :-- ║

alaw Ellmynig


Darfydded sn am haeddiant dyn a'i rym
'Does eisiau'n bod nac ofn na chlais na chlwy'
Ein deddfwr Duw nid dim ond da a bair
Gwlad dda heb wae gwlad wedi ei rhoi dan sel
Mi welaf wlad uwch byd a llawer gwell
Wel f'enaid c'od sefydla'th wammal fryd
Y Bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr


Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home