Clod

(Ffigysbren)

[10.10.10.10]

|D :- |d :r |m :- |s :- |f :m |r :r |m :- |- :- ║

|D :- |d :r |m :- |s :- |f :m |r :r |d :- |- :- ║

|M :- |s :m |d :- |r :- |m :s |f :m |r :- |- :- ║

|D :- |d :r |m :- |s :- |f :m |f :r |d :- |- :- ║

Hen Garol Gymreig   |   Traditional Welsh Carol

Caniadau y Cyssegr 1839
Caniadau Seion 1840 (Casgliad Richard Mills 1809-44)


Addolwn di guddiedig Dduwdod mawr (cyf. W H Harris 1884-1956)
Agorwyd teml yr Arglwydd yn y nef
Cyfammod hedd cyfammod cadarn Duw
Cyn llunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen
Darfydded sn am haeddiant dyn a'i rym
'Does eisiau'n bod nac ofn na chlais na chlwy'
Ein deddfwr Duw nid dim ond da a bair
Gogoniant mawl a bri i Grist ein Ir
Gwlad dda heb wae gwlad wedi ei rhoi dan sel
Gwna fi fel pren planedig O fy Nuw
I ti dymunwn fyw
(Howell Elvet Lewis [Elfed] 1860-1953)
Mae eglwys Dduw trwy'r ddae'r a'r nef yn un
Mae haeddiant mawr rhinweddol waed fy Nuw
Mi welaf wlad uwch byd a llawer gwell
Nesawn nesawn mewn myfyrdodau pur
O gad im' fod yn nghanol trallod trist
Rhyfeddu 'r wyf a mawr ryfeddod yw
Wel f'enaid cd sefydla'th wammmal fryd
Y Bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home