Birmingham

[10.10.10.10]

Rev. Francis Cunningham

A Selection of Psalm-Tunes 1834

Swp o Ffigys 1825

Agorwyd teml yr Arglwydd yn y nef
Cyfamod hedd cyfamod cadarn Duw
Cyfammod rhad i gyd o drefniad Duw
Cyn llunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen
Darfydded sn am haeddiant dyn a'i rym
Mae enw'm Ior fel ysol nerthol dn
Rhyfeddu'r wyf a mawr ryfeddod yw
Y Bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home