Ar gyfer heddiw'r bore

1,2,(3),4.
Faban Bach
Ar gyfer heddiw'r bore
 'n faban bach, faban bach,
Y ganwyd gwreiddyn Iesse
 'n faban bach;
Y Cadarn ddaeth o Bosra,
Y Deddfwr gynt ar Seina,
Yr Iawn gaed ar Galfaria
 'n faban bach, faban bach,
Yn sugno bron Maria
 'n faban bach.

Caed bywiol ddŵfr Eseciel
 ar lin Mair, ar lin Mair,
A gwir Feseia Daniel
 ar lin Mair;
Caed bachgen doeth Eseia,
'R addewid roed i Adda,
Yr Alffa a'r Omega
 ar lin Mair, ar lin Mair;
Mewn côr ym Meth'lem Jiwda,
 ar lin Mair.

Diosgodd Crist o'i goron,
 o'i wirfodd, o'i wirfodd,
Er mwyn coroni Seion,
 o'i wirfodd;
I blygu'i ben dihalog
O dan y goron ddreiniog
I ddioddef dirmyg llidiog,
 o'i wirfodd, o'i wirfodd,
Er codi pen yr euog,
 o'i wirfodd.

Am hyn, bechadur, brysia,
 fel yr wyt, fel yr wyt,
I 'mofyn am dy Noddfa,
 fel yr wyt
I ti'r agorwyd ffynnon
A ylch dy glwyfau duon
Fel eira gwyn yn Salmon,
 fel yr wyt, fel yr wyt,
Gan hynny, tyrd yn brydlon,
 fel yr wyt.
'n faban bach :: maban bach
faban bach :: maban bach
Jiwda :: Iwda

David Hughes (Eos Iāl) 1794?-1862

Tonau [7373.777373]:
Ar Gyfer Heddiw'r Bore (alaw Gymreig)
  Baban Bach (<1962)

A Little Baby
For the sake of this very morning
 As a little baby, a little baby
Was born the root of Jesse
 As a little baby;
The Strong one who came from Bosra,
The Lawmaker of old on Sinai,
The Redemption to be had on Calvary
 As a little baby, a little Baby,
Suckling the breast of Mary,
 As a little Baby.

The life-giving water of Ezekiel is found
 On Mary's knee, on Mary's knee,
And the true Messiah of Daniel
 On Mary's knee;
Here is the wise boychild of Isaiah,
The promise made to Adam,
The Alpha and Omega
 On Mary's knee, on Mary's knee;
In the stall in Beth'lem of Judah,
 On Mary's knee.

Christ took off his crown,
 Of his free-will, of his free-will,
In order to crown Zion,
 Of his free-will;
To bow his undefiled head
Under the thorny crown 
To suffer enraged derision,
 Of his free-will, of his free-will,
To raise the head of the guilty,
 Of his free-will.

Therefore, sinner, hurry,
 As thou art, as thou art,
To ask for his Sanctuary,
 As thou art;
For thee the well was opened
Which washes thy black wounds
Like the white snow on Salmon,
 As thou art, as thou art,
For that, come promptly,
 As thou art.
as a little baby :: my little baby
little baby :: my little baby
::

tr. 2008 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~