All Souls

[10.10.10.10]

John Yoakley 1860-1932


Gwna fi fel pren planedig O fy Nuw
I ti dymunwn fyw O Iesu da
(Howell Elvet Lewis [Elfed] 1860-1953)
Paham yr wyf mor bell oddi wrth fy Nuw?


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home