TRYSORFA Y PLANT:

CYHOEDDIAD MISOL I IEUENCTYD

GAN

GYFUNDEB Y METHODISTIAID CALFINAIDD,

AM 1883.

DAN OLYGIAD Y

PARCH. THOMAS LEVI.

----<>----

Y EILFED GYFROL AR HUGAIN.

TREFFYNNON:
CYHOEDDWYD DROS Y CYFUNDEB GAN P. M. EVANS & SON.
----
MDCCLXXXIII.

THE CHILDREN'S TREASURY:

A MONTHLY PUBLICATION FOR THE YOUNG

BY

THE UNION OF CALVINISTIC METHODISTS,

FOR 1883.

UNDER THE EDITORSHIP OF THE

REV. THOMAS LEVI.

----<>----

THE TWENTY-SECOND VOLUME.

TREFFYNNON:
PUBLISHED FOR THE UNION BY P. M. EVANS & SON.
----
1883.

~ Emynau a Thonau ~ Worship Resources ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~