CASGLIAD

O

SALMAU A HYMNAU

AT

WASANAETH YR ADDOLIAD CYHOEDD,
AC YMARFER NEILLTUEDIG:

GWEDI EU DETHOLI

O WAITH AMRYW AWDWYR,
A'U TREFNU WRTH EU GWAHANOL FESURAU;

YN CYNNWYS

Yr hyn a genir yn gyffredinol yn Nghynnulleidfaoedd

Y Methodistiaid Calfinaidd.

CYHOEDDEDIG

Trwy ganiatād y Gymdethadiad Chwarterol a gynnaliwyd yn Nghaernarfon,
Medi 16, 17, 1829.

GAN MORRIS DAVIES, LLANFYLLIN.

YR AIL ARGRAPHIAD,
Gwedi ei ddiwygio, a chwanegu ato.

BALA:

ARGRAPHEDIG GAN ROBERT SAUNDERSON.

1835.

A COLLECTION

OF

PSALMS AND HYMNS

FOR

SERVICES OF PUBLIC WORSHIP,
AND PRIVATE USE:

CHOSEN

FROM THE WORK OF VARIOUS AUTHORS, AND
ARRANGED ACCORDING TO THEIR DIFFERENT METRES;

INCLUDING

Those commonly sung in the Congregations of

The Calvinistic Methodists.

PUBLISHED

By permission of the Quarterly Society held in Carnarvon,
September 16, 17, 1829.

BY MORRIS DAVIES, LLANFYLLIN.

THE SECOND IMPRESSION,
Revised, and supplemented.

BALA:

PRINTED BY ROBERT SAUNDERSON.

1835.


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~