CASGLIAD

O

BUM CANT

O

H Y M N A U ;

YN

CHWE RHAN:

MEWN PERTHYNAS

  1. I Dduw a Dyn.
  2. I Grist a'r Yspryd Glan.
  3. I Efengyl Iechydwriaeth.
  4. I'r Gwaredigion.
  5. I Addoliad Gymdeithasol.   Ac yn
  6. Amrywiaethau.

GAN D. JONES,

Gweinidog yr Efengyl yn Nhreffynnon.
=========================================
"Molwch yr Aglwydd: canys da yw can i'n Duw ni; o herwydd hyfryd yw, ïe gweddus yw mawl." - DAFYDD.

"Canaf â'r yspryd, a chanaf â'r deall hefyd." - PAUL.
=========================================
TREFFYNNON:
ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN E. CARNES.
AR WERTH HEFYD GAN T.JONES, DINBYCH;
J. PARRY, CAERLLEON; J. EVANS, CAERFYRDDIN;
A T. WILLIAMS, STATIONERS'-COURT, LLUNDAIN.
1810.

A COLLECTION

OF

FIVE HUNDRED

 

H Y M N S ;

IN

SIX SECTIONS:

IN RELATION

  1. To God and Man.
  2. To Christ and the Holy Spirit.
  3. To the Gospel of Salvation.
  4. To the Redeemed.
  5. To Community Worship.   And in
  6. Miscellanies.

BY D. JONES,

Minister of the Gospel in Holywell.
=========================================
"Praise the Lord: for it is good o sing to our God; because he is lovely; yes, praise is fitting." - DAVID.

"I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also." - PAUL.
=========================================
HOLYWELL:
PRINTED AND FOR SALE BY E. CARNES.
ON SALE ALSO BY T.JONES, DENBIGH;
J. PARRY, CAERLEON; J. EVANS, CARMARTHEN;
AND T. WILLIAMS, STATIONERS'-COURT, LONDON.
1810.


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~