CERDDI   |   POEMS


Alun

Cathl i'r Eos: Pan guddio nos ein daear gu
Cerdd Hela: Mae awelon dydd yn deffro
Cwyn Cariad: F'annwyl ferch delw'm serch clyw annerch clwy' enaid
Rhywun: Clywais lawer sn a siarad

Azariah Shadrach 1774-1844

Goleuni Caersalem I. Mawredd trueni Dyn trwy'r Cwymp
Goleuni Caersalem II. Am lithriadau galarus Proffeswyr
Goleuni Caersalem III. Am ryfeddodau'r Iachawdwriaeth
Goleuni Caersalem IV. Am y pechodau sydd barod i'n hamgylchu
Goleuni Caersalem V. Am y bethau y dylem holi ein hunain
Goleuni Caersalem VI. Y gwahaniaeth sydd rhwng rhith a sylwedd
Goleuni Caersalem VII. Gogoniant yr eglwys yn y dyddiau diweddaf

Bardd Nantglyn 1769-1835

Mae mad anwyl-wlad y nef - a didawl
Myfyrdod ar Ffydd: Ffrwd fywiog deffroed f'awen
Rhagorfraint Bodlonrwydd: A garo rodio'n ddiw'radwydd - tra f'o

Ceiriog

Anodd Ymadael: Mewn bwthyn diaddurn
Nant y Mynydd: Nant y Mynydd groyw loyw
Y Gwcw: Wrth ddychwel tuag adref

Dafydd Ddu o Eryri 1759-1822

Breuddwyd: Breuddwdio a wnaethum yn y glỳn
Cyffes a Chynghor yr Oferddyn: Dewch holl ofer-ddynion afradlon o fryd
Mae'r adar cynar yn canu - felus
Myfyrdod y Bardd pan oedd yn glaf: Er cael mewn rhan wybodaeth br
Myfyrdod y Llongwr: Wel dyna'r pryd ar lle priodol
O gwrando'r Cyfaill heb nacad
Y Cristion yn Marw: Gwreichionen dn anadliad Duw
Yr Angel Gwarcheidwol: Er cael fy ngheryddu a'm gwasgu dan gur

Daniel Ddu

Annerch i'r Unrhyw: Mi genais i'th annerch do unwaith o'r bla'n
Annerch Ymadawol Carwr: Rho'th law i ymadael y fwynaf ln ferch
Bro Marwolaeth: Rhaid im' adael holl hyfrydwch
Cestyll Cymru: Chwi Gaerau mawryddig a welaf
Cyfarfod Cyfeillion: O mor hoff yw cyfeillachu
Cyfieithiad: Anghrediniaeth cau dy enau
Erfyniad am Wlaw: Ti erchaist ini'n Tad o'r nef
Falentin: Fe ddarfu'r gauaf creulon
Haelioni: Dyrchafa f'Awen dyro gn
Gobaith: Fwyn angor yr enaid mewn chwerwder a chur
Highland Mary: Chwi fryniau glwys a choed o gylch
I Bont ar Fynach: Yn burlan uwch y berwlif - y sefi
I Fiwsig: Gwna miwsig diddig ein dyddiau - 'n siriol
I'r Cybydd: Ar drafael pa fael fydd - i ddyn bychan
Iawn Olwg ar Ddysgeidiaeth: Nis oes ddoethineb heb hyn
Iselfrydedd: Ofer cri gweddi y gwas - a fyddo
Menyw: Menwy fwyn yw gwaith perffeithiaf
Mis Mai: Mor dg a hyfryd ydyw Mai
Morganwg: Er byw mewn ardal ddiddrwg
Na d fi'n angho': Na d fi'n angho' un wyf fi
Oriau fy Ieuengctid: Hoff oriau fy i'engctid
Torriad y Dydd: Yn brithio mantell t'wyllwch du
Tosturi: Nid helynt ymladdfa lle'n cwympo bu gwyr
Trachwant: Ti Ellyll gorwangcus di ddigon di dd
Y Ddafad: Mor wirion ydwyt Ddafad fwyn
Y Fam i'w Maban (Yn ol claddu ei Dad): Fy mhlentyn mwyn ni wyddost pa'm
Y Galon: Dirgelaf le ydyw'r galon; - edrych
Y Lleuad: Mor fwyn yw goleu'r Lleuad
Yr Achos Fod Menyw yn Lanach na Gwyrryw: E luniwyd Adda gynt heb lai
Yr Eneth Ffyddlon: Ar doriad y wawrddydd ar foreu o Fai
(Darfu'r gauaf darfu'r oerfel) / The winter's angry blast is o'er

Dewi Wyn

Alleiriad o Gan Moses: Ac yna Moesen enau ml
Bonedd yr Awen: O f'awen addien iawn wyd
Emyn Cryd, neu Gan y Fammaeth: Su si fy mhlentn gwyn cyd gau / (A Cradle Hymn: Hush my dear lie still and slumber)
Golygiad Ysprydol ar Losgi Myglys: Y ddeilen Indiaidd wiw / (Smoking Spiritualized - Part 1: This Indian weed now wither'd quite)
Oed y Bardd: Rhagor na deg ar hugain - yw mlwyddau
Penillion ... : Fy enaid llawn tanllyd fyrfyrdod
Oes Dyn ac Angeu: Ystyriwn einioes dyn ein dichlyn daith
Penillion ... : Fy enaid llawn tanllyd fyrfyrdod
Y Rhosyn: Rhyw ddrych o goch a gwyn / (The Rose: How fair is the rose)
Y Ddwy Wrach: Gwarthus gresynus yw swydd - Gwrach anwar
Ynglynion Gnodau Rhan I: Gnawd i Faban geisio'r fron
Ynglynion Gnodau Rhan II: Gnawd i anian fywiogrwydd
Yr Aderyn ar Wawr y Dydd: Y mae'r aderyn gyda'r ddydd
Yr Awen: Pan luniodd Naf 'i law

Edeyrn ap Nudd

Arwyddlun Crefydd: Pwy ydwyt ti sy'n teithio'n wael dy lun?
Ehediad y Meddwl i Galfaria: 'Hed fy enaid 'hed yn fuan
Gyrfa Dedwyddwch: I ba beth y gwneir cydmariaeth?
Llinellau ar y Bibl: Llafar Dofydd llyfr dwyfol (gorfyg)
Y Wasg a fyddo n'esgor
Y Buddioldeb o Godi'n Foreu: O deffro f'Awen cn yn awr

Edward Jones 1761-1836

Arswyd yr Haint: Mae arswyd trwy'r gwledydd o herwydd yr haint
Am Angau: O Angau cas arswydo 'rwyf
Barnau Duw: Mae sŵn dy feirch drwy'r Ynys hon
Diolchgarwch am ein Creadigaeth: I'r annherfynol fythol Fd
Dygwyddodd mewn rhwyfodd i'm rhan
Enw Duw yn Amlwg: Mae Enw Duw'n ymddangos yn deg mewn nos a dydd
Galar am Weinigodion y Gair: O Sion yn ddau d'ofidiau sy'n fawr
Gallu Duw: Gwialen fach yn llaw ein Ir
Gwahoddiad y Perllanau: Dowch ddynion medd llawnion berllanau
Gwerth y Gair: Mae gair Iachawdwr mawr y byd
Gwrandewch fy nghym'dogion ac felly gyfeillion
Hen arfau'r filwriaeth ysprydol
Llywodraeth Duw: Mae gan fy Nhad lywodraeth
Mae gair Iachawdwr mawr y byd
Penarglwyddiaeth Duw: Mae Duw'n weithiwr rhydd i wneyd fel y myno
Y Bibl Gymdeithas: Daeth llawer hen bagan debygid

Sir John Morris-Jones 1864-1929

Fy Mreuddwyd: Breuddwydiais - paid digio dro
Rhieingerdd: Dau lygad disglair fel dwy em
Seren y Gogledd: Fe grwydra llawer seren wen
Y Ddinas Ledrith: Saf ennyd yma f'annwyl
Y Gwylanod: Rhodio glan y mr yr oeddwn

Absalom Roberts 1780?-1864

Deuddeg Englyn i'r Gauaf: Daeth i'n gŵydd ryw arglwyddes - uchel-drem
Englynion ... ar agoriad Eisteddfod: Llawenodd fy holl anian - a'm henaid
Englynion ar Gwymp dyn a'i Godiad: Am adwyth codwm Eden - a'i effaith
Englynion i annerch Dinbych ... : Dinbych Dinbych gwych yw'th gwedd
Englynion i Annerch Miss Martha Owen: Pob teithiwr fel gŵr geirwir - ni 'mwrthyd
Englynion i Dafod Twyllodrus: Tafod blin erwin arwydd - twyllodrus

Eifion Wyn

Gorffennaf: Un ohonoch adar cerdd
Mai: Gwn ei ddyfod fis y ml

Hedd Wyn

Atgo: Dim ond lleuad borffor
Capel y Ddl: Dyma'r dydd y gwelwyd Iesu
Marw oddi Cartref: Mae beddrod ei fam yn Nhrawsfynydd
Nid â'n Ango: Ei aberth nid heibio
Nid oes cyrch rhag angau dwys cadr
Plant Trawsfynydd, 1915: Pe doech yn l i fro eich cydnabod
Rhyfel: Gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng
Y Blotyn Du: Nid oes gennym hawl ar y ser
Yr Aberth Mawr: O'i wlad aeth i warchffos lom

Robert ap Gwilym Ddu

Amser: Dynion i farw ŷm i gyd
Ar Dragwyddoldeb: Tragwyddoldeb sy'n beth rhyfedd
Ber Ennyd Einioes: O hyd yr oes pechadur wyf
Breuder Bywyd: Iechyd o'i rym ynoch a groed; - hynod
Byddaf Angau i Ti o Angau ...: Poenau a gofid ein Pen a gafodd
Crist ar y Groes: Pwy yw hwn sydd yn poeni? - Iesu yw
Crist gerbron Pilat: Dros fai nas haeddai mae'n syn - ei weled
Cynghaneddiad Rhydd o Weddi Agur: I ti bo'r mawl y dwyfawl Dad
Chwyrn Deithio: Ar redeg i'r bedd yr ydwyf - myned
Diffyg ar yr Haul: Nofio dros haul y nefoedd
Englynion Beddau: O r y ddaear yn ddiau - ni gawn
Galwad ar Bechadur: Ar bechadur mae fe'n galw
Gobaith: Er cwyno lawer canwaith - a gweled
Gweddi: Gwir wylaf ddagrau heli - o lwyr och
Gwir ac Anwir: Tynnu mae'r byd at anwir
I Dywydd Teg ym Min Nos: Diawel dawel dywydd - llwyr siriol
I Flwch Musig: Soniarus gostus gistan - gwaith enwog
I'r Custuddiol: Pan fych mewn poen afiechyd
I'r Delyn Newydd ei Thantio: Peiriant i gerddor parawd - areithfa
I'r Enfys: Bwa'r nen laslen lwysliw - llon addurn
Marwnad Angau, neu Fuddygoliaeth Crist: Yn adgyfodiad Iesu
Myfyr mewn Profedigaeth: Mawr boen im' yw'r byd
Myfyrdod: Fy Mrenin fy Mhrynwr
O Farw i Fyw: Y gosb ddaeth arnom i dyd - gwae a marw
Pen y Daith: Aeth blodau dyddiau dedwyddion
Pethau a wnaed mewn Gardd: Mewn gardd y cafodd dyn ei dwyllo
Pilat yn y farn: Yn y dorf mewn ofn dirfawr - pwy welir
Swydd y Lefiaid: Arswyddawl ddewrweis oeddynt - a holl waith
Yr Awr Olaf: Mudaf o'r byd siomedig - ar fyrder
Yr Iawn: Paham y gwneir cam 'r cymod - neu'r lawn?

Amrywiol   |   Various

Ann a Jane: Cwyno cwyno yn ddidaw
Anwyl Fam Rhywun: Y wraig oedd oedranus a phenllwyd a charpiog
Boreddydd: Gwrandewch ganmol brig y don
Bugail y Briallu: Pwy yw bugail y briallu?
Cn i Giwpyd: Dyn wyf i sy brudd heb wn
Canu'r marw o'i serch: Deuliw blodau meinion aeliau
Carol i'w Gariad: Fy ngwir enaid luniaidd lân
Cathl y Gair Mwys: Hi aeth f'anwylyd yn G'langlaea'
Cwyn yr Henwr Methiant: Ystyriwch deulu hawddgar mwyn
Cywydd ar y Dareb "Heb Dduw, heb ddim, Duw a digon.": Deffro ln fy awenydd
Dacw 'nghariad ar y bryn
Diwedd y Cynhaeaf: Tymhorau ehedant
Duw cadw fechgyn mad
Dydd Nadolig: Wedi blwyddyn o ofalon
Eiliw Haul: Eiliw haul ar loywa' heli
Eira gwyn ar bob bryn
Fel y cuddia'r llwyni gleision
Fy Mwthyn ar y Fron: Wynebu haul canolddydd
Gwyn Fyd yr Adar: Diofal yw'r aderyn
Hafren: Hafren Hafren afon mawredd
Ifan bach a finnau
Johnny Bach: Dyma rosyn wedi gwywo
Llun y delyn llun y tannau
Mae'r Oll yn Gysegredig
Mawl Merch: Blodau'r flwyddyn yw f'anwylyd
Merch y Mynydd: Merch y Mynydd ai rhyw angel?
Moliant Merch: Fy nghalon i sydd
Mydrwn glod eurglod Arglwydd
Nid oes cyrch rhag angau dwys cadr
Nos o Haf: O falmaidd hafaidd hwyr
O b'le daw y blodeuyn?
O Drefaldwyn dir aeth tirion
Ow Ow Tlysau: Deuliw blodau meinion aeliau
Pa Beth Sy'n Hardd?: Beth sy'n hardd? Y tyner lili
Rhyfedd da rinwedd dirionwch - ein Naf
Torri Calon: Dod dy law on'd wyt yn coelio
Tŵr Dafydd Bach: Wy'n gorphen yn siwr
Umbrela Willie Bach: Dyma 'mbrela ffasiwn newy'
Y Blodeuyn Olaf: I ble flodeuyn hardd?
Y Ddeng Air Deddf: Na foed it dduwiau ond Myfi
Y Gwanwyn: Croeso i'r gwanwyn tawel cynnar
Yn awr mae Rhagluniaeth fel mammaeth i mi
Yn erbyn creulonder ac anfoesoldeb: Na bo'ed i neb yn ddiriaid
Yr Anrheg Oreu: Yn wir (Yr anrheg oreu yn y tir)
Yr Eneth Segur: Wi geinwych haul gad asur fry
Yr Haf: Fe gladdwyd tlysni anian

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Emynau ~ Caneuon ~ Storïau ~ Lyrics ~ Home ~