Yr Eneth Ffyddlon

Ar doriad y wawrddydd ar foreu o Fai

Yr Eneth Ffyddlon
Ar dorriad y wawrddydd
  ar foreu o Fai,
A'r adar yn neidio
  trwy'r coedydd yn chwai,
 Wrth deithio trwy fynwent,
   wrth Eglwys rhyw blwy'
 Mewn ardal o Gymru -
   'n ei enwi nid wy', -

Mi welwn ln eneth
  mewn gwisgoedd yn wych,
Yn ail i angyles
  mewn agwedd a drych,
 Yn fuain ei chamrau
   yn nesu o draw,
 A blodau amryliw
   yn llenwi ei llaw.

Ymguddiais o'r golwg
  i wybod beth oedd
Ei hamcan a'i neges
  mewn lle mor angh'oedd,
 Heb neb yn gydymaith -
   mor foreu o'r dydd -
 Gan adael cymdeithas
   am fangre mor brudd.

Yn fuan y cyrchai
  at feddrod wrth fin
Prif-lwybyr y fynwent,
  a syrthiai ar ei glin;
 A'r llysiau a blannai
   yn lluniaidd 'i llaw,
 A'i golwg yn gymmysg
   o fwynder a braw.

Y dagrau a sychai
  o'i deurudd, fun ln,
A'i napcyn ag ydoedd
  o liw'r eira mn, -
 A chlywn ei lleferydd,
   i'm meddwl i'n syn,
 Yn treiddio trwy'r awel
   yn rhywfodd fel hyn,

Fan hon y mae'n gorwedd
  yn dawel yr un
A garwn mor anwyl
  'm henaid fy hun:
 Ond angau a'i dygodd
   i'm galar di daw,
 Yr amser yr oeddym
   ar uno'n dwy law.

Fan hon y mae'n gorphwys
  o swn byd a'i si,
Y cyfan s heulwen
  sydd anwyl i mi;
 Clau dyfwch, heirdd flodau,
   yn fwyn ar ei fedd,
 Er methu mewn glendid
   ddynwared ei wedd.

Ca'dd gennyf anrhegion
  yn fwy wrth ei fodd, -
Fy llaw yn addewid, -
  fy ngwallt iddo'n rhodd,
 A hollol gydsyniad
   i gym'ryd fy rhan,
 O'i wynfyd neu'i adfyd -
   yn wych neu yn wan.

Wrth eistedd fan yma
  mor foddus yr wyf,
Y man lle mae'm meddwl
  b'le bynnag y b'wyf, -
 Pe teithiwn y ddaear
   o'i hamgylch i gyd,
 Fan hon b'ai canolbwynt
   gwastadol fy mryd.

Er nad wyt o'r ddaear
  yn gwedyd un gair -
Er nad wyt yn gwenu
  fel gwenaist ar Mair -
 Mae etto, f'anwylyd,
   yn gysur i mi
 Gael eistedd am ennyd
   yn agos i ti.

Dy lygaid mwyn siriol
  fy meddwl a wl,
A chofiaf dy eiriau
  mor beraidd 'r ml, -
 Dy fedd a gofleidiaf
   pe'n canfod b'ai'r byd,
 A mynnaf ein gweled
   fel gynt etto 'nghŷd.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846

The Faithful Girl
At the break of dawn
  on a morning of May,
With the birds jumping
  through the wood nimbly,
 While travelling through the cemetery,
   by the Church of some parish
 In a region of Wales -
   naming it I am not.

I saw a pure girl
  in garments brilliant,
A second to angels
  in aspect and appearance,
 Her steps quick
   approaching from yonder,
 With variously coloured flowers
   filling her hand.

I hid from view
  to know what was
Her intention and her errand
  in a place so unpublic,
 Without any companion -
   so early in the day -
 Leaving society
   for a place so sad.

Soon she would set out
  for a grave by the side
Of the main path of the cemetery,
  and would fall on her knee;
 With the herbs she would plant
   artfully with her hand,
 And her look a mixture
   of gentleness and terror.

The tears which were drying
  from her cheeks, the pure maiden,
With her napkin which was
  of the colour of fine snow, -
 And I could hear her speech,
   surprising to my thought,
 Penetrating through the breeze
   somehow like this,

Here is lying
  quietl the one
I loved as dearly
  as my own soul:
 But death took him
   to my unending sorrow,
 The time we were
   about to join our hands.

In this place he is resting
  from the sound of the world and its murmur,
The whole under the sunshine
  which is beloved to me;
 Swiftly grow, beautiful flowers,
   gently on his grave,
 For the failing in comeliness
   to imitate his countenance.

He got from me gifts
  more to his satisfaction, -
My hand in promise, -
  my hair to him as a gift,
 And wholly consenting
   to take my part,
 From his blessedness or his adversity -
   brilliantly or weakly.

While sitting here
  how content I am,
The place where I am thinking of
  wherever I be, -
 If I should travel the world
   all around,
 This place would be the constant
   focus of my attention.

Although thou art not from the earth
  speaking one word -
Although thou art not smiling
  as thou didst smile on Mary -
 It is still, my beloved,
   a comfort to me
 To get to still for a while
   near to thee.

Thy gentle, cheerful eyes
  my thought sees,
And I remember thy words
  as sweet as the honey, -
 Thy grave I will embrace
   if the world were finding us,
 And I insist on our being seen
   like before, together again.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~