Yr Awr Olaf

Mudaf o'r byd siomedig - ar fyrder

(Yr Awr Olaf)
Mudaf o'r byd siomedig
   - ar fyrder
 I'r fordaith bellennig
 Drwy angau a'i donnau dig
 I wlad sydd anweledig.

Iesu mawr, pan lesmeiriwyf,
  - ar ben oes,
 Derbyn fi pan hunwyf
 Berwedig mewn braw ydwyf,
 Ofni poenau'r angau 'rwyf.

Disgwyliaf am ds golau,- a buan
 Wawl bywyd yn angau
 A gwn Ion pan fwy'n gwanhau
 Amen, a nef i minau.

Trwy f'einioes, taer ofynaf, - am hyny
 I'm henaid a geisiaf
 Cael myned dan nodded Nf
 Ar elor i'r awr olaf.
I'r fordaith :: I f'ardal
ar ben oes :: ar ben f'oes
i leddfu 'mhoenau :: a nef i minau
elor :: elawr

Robert Williams (Robert ap Gwilym Ddu) 1766-1850

(The Last Hour)
I will move from the disappointing world
   - rapidly
 To the distant journey
 Through death and its angry waves
 To a land which is invisible.

Great Jesus, when I swoon,
  - at the end of an age,
 Receive me when I sleep
 Boiling in terror I am,
 Fearing the pains of death I am.

I am waiting for the heat of light, - and soon
 The light of life in death
 And the Lord's smile when I am weakening
 Amen, and heaven for me.

Through my lifespan, earnestly I ask, - for this
 For my soul to request
 To get to go under the protection of the Chief
 On a bier to the last hour.
To the ... journey :: To my ... region
at the end of an age :: at the end of my age
to relieve my pains :: and heaven for me
::

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~