Yn awr mae Rhagluniaeth fel mammaeth i mi

(Clod Rhagluniaeth)
Yn awr mae Rhagluniaeth
  fel mammaeth i mi,
Gwych osgordd a chysgod
  dda hynod oedd hi;
 Rhagluniaeth ardderchog,
   alluog ei llaw,
 Sy'n cadw fy mywyd
   o'r drygfyd sydd draw.

Pan gyfyd rhyw flinder,
  gorthrwmder a thrais,
Rhagluniaeth galonog,
  alluog ei llais,
 Sy'n darpar rhag niwed
   ymwared i me,
 Er gwaetha'm gelynion,
   rai creulon eu cri.

Ar fronau Rhagluniaeth
  magwraeth a gês:
Gwnaeth ambell orthrymder
  im' lawer o lês;
 Mae dw'r gorthymderau
   im' weithiau'n troi'n win,
 Yn hynod o glasus
   a melus i'm min.

Cael ambell gwpanaid
  i'w hyfed o hwn,
Mi gariaf heb rwgnach
  yn mhellach fy mhwn;
 Bwytâf y dail surion
   yn rhwyddion bob rhyw,
 Wrth gael o'r Oen
   dammaid i f'enaid i fyw.

Os pell o fy nghartre'
  mae'r fangre i mi fyw,
Trwy drefniad Rhaguniaeth
  fwyn odiaeth fy New,
 Tan dirion gadwraeth
   Rhagluniaeth o'm gwlad,
 Defnyddied fi'n addas
   yn nheyrnas fy Nhad.
dyfynwyd 1832 gan   |   quoted 1832 by
Thomas Edwards
hen ffrind   |   an old friend of
Edward Jones 1761-1836
i   |   to
Edward Jones mab   |   Edward Jones the son of
Edward Jones 1761-1836
(The Praise of Providence)
Now Providence is like
  a foster-mother to me,
A brave bodyguard and remarkably
  good shelter she is;
 Exceptional Providence,
   powerful her hand,
 It is, who keeps my life
   from the evil world which is yonder.

When some affliction,
  oppression or assault arises,
Hearty Providence,
  powerful her voice,
 Is preparing from harm
   deliverance for me,
 Despite how bad are my enemies,
   some cruel their cry.

On the breasts of Providence
  a nurturing I got:
She made many an oppression
  much of benefit to me;
 The water of oppression for me
   she sometimes turns to wine,
 Remarkably tasty
   and sweet to my lip.

To get many a cupful
  to drink from this,
I love without grumbling
  henceforth my load;
 I shall eat the bitter leaves
   as gifts every kind,
 While getting from the Lamb
   a morsel for my soul to live.

If far from my home
  is the site for me to live,
Through the arrangement of gentle
  Providence from my God,
 Under the tender keeping
   of Providence from my country,
 Let it use me worthily
   in the kingdom of my Father.
tr. 2014 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~